Стриктно изпълнение на поетите от парламента гаранции за финансова стабилност, пълна и постоянна информираност на гражданите и прозрачност на институциите, ангажирани с процеса на присъединяване на България към еврозоната.

За това призова президентът Румен Радев по време на срещата си с управителя на Българската народна банка Димитър Радев с сградата на президентската администрация. 

1,2% растеж на еврозоната и 1,4% в ЕС очаква Комисията през 2020 и 2021 г.

1,2% растеж на еврозоната и 1,4% в ЕС очаква Комисията през 2020 и 2021 г.

Европейската икономика ще продължи да отчита умерен растеж, а еврозоната продължава да се радва на най-дългия период на устойчив растеж от въвеждането на еврото през 1999 г.

Във фокуса на срещата бяха обявените от България намерения за присъединяване към Механизма на обменните курсове II (ЕRM II), представляващ първата задължителна крачка за присъединяване към еврозоната.

Димитър Радев подчерта, че Българската народна банка ще продължи да участва активно в този процес в рамките на своя законов мандат за поддържане на ценовата стабилност чрез режима на фиксиран курс при съществуващото съотношение на лева към еврото. 

Работодателите искат включване в преговорите за еврозоната

Работодателите искат включване в преговорите за еврозоната

С декларация подкрепят решението на парламента