Работодателите са готови страната ни да бъде включена в преговорите по присъединяването на страната ни към в ERM II и ЕЗ, за да може бързо и достоверно да достига информацията до всички граждани, които представляват.

Това се казва в декларация на национално представителните организации на работодателите.

Повод за тяхното изявление са негативни реакции в общественото пространство относно промените в Закона за БНБ (ЗБНБ)

Горанов отсече: Спекулация е, че има тайни споразумения за еврозоната

Горанов отсече: Спекулация е, че има тайни споразумения за еврозоната

Министърът успокои, че няма да има обезценяване на спестяванията на българите

Промените предвиждат от датата на участие на България в механизма на обменните курсове (ERM ІІ) официалният курс на лева към еврото да бъде приравнен на договорения, съгласно параграф 2.3 от Резолюция на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове през третия етап на Икономическия и паричен съюз Амстердам, 16 юни 1997 г. Те са и в унисон с определени членове от Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и централните банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз.

Работодателите излагат в няколко точки своите мотиви. 

Стив Ханке: България не трябва да приема еврото

Стив Ханке: България не трябва да приема еврото

Можело да има "тайно споразумение", с което да ни се поставят дискриминационни условия

Сред тях са, че над 20 години страната ни прилага рестриктивен модел на строга дисциплина във финансовата политика, т. нар. Паричен съвет (ПС). Според тях това е доказателство, че е способна да бъде надеждна дестинация за инвестиции.

Останалите им мотиви са:

  • Високата степен на финансово доверие и устойчивост, свързани с ПС, бяха постигнати с цената на огромни социални, демографски и икономически ограничения, които са били обект на редица анализи от страна на МВФ, МОТ и UNCTAD.
  • В същото време, предимствата на Паричния съвет (ПС) като краткосрочен инструмент за контрол на паричното обръщение и инфлацията се признават практически от всички влиятелни политически сили, от академичната и експертна общност, и цялото общество, като се потвърждават по категоричен начин от опита на България и трите балтийски държави до тяхното присъединяване към еврозоната (ЕЗ) в периода 2011-2015 г.
  • Разумният и практически безалтернативен изход от Паричния съвет (ПС) чрез приемане на еврото при действащия валутен курс е деклариран по категоричен начин в редица официални документи, вкл. в сключеното споразумение между МС и БНБ от 2004 г. за въвеждане на еврото в Р България.
  • Социалните партньори и Икономическият и социален съвет на Р България също изразиха по недвусмислен начин своята подкрепа за ускорена подготовка и бързо присъединяване към ЕЗ в свое становище от декември 2017 г. Становището отбелязва очакваните многобройни ползи от присъединяване към ЕЗ и подчертава, че "ускоряването на подготовката и осигуряването на външнополитическа подкрепа за присъединяване на Р България към еврозоната придобива значението на непосредствена национална цел и задача на външната и икономическата политика с най-висок приоритет, на един от основните фактори за радикална промяна на инвестиционната среда. Едва ли може да се посочи друга предстояща икономическа реформа, която да се сравни с дълбочината, важността и значимостта на очакваните последици от присъединяването към ЕЗ."

От работодателските организации уверяват, че подкрепят решението на Народното събрание, според което страната ни ще излезе от участие във валутно-курсовия механизъм, ако бъде предложен различен от сегашния курс на лева към еврото. Според тях по този начин начин техническите промени в чл. 29 на ЗБНБ, поискани от ЕЦБ в хода на водените преговори, обезсилват последната формална юридическа пречка пред влизането в ERM II и ЕЗ. 

Стив Ханке прогнозира рецесия в еврозоната

Стив Ханке прогнозира рецесия в еврозоната

Европейската централна банка усложнява ситуацията...

Искането на работодателите е да бъдат преустановено "насаждането на негативизъм и апокалиптични очаквания сред нашите съграждани, на които е необходимо да бъде предоставяна своевременно достъпна и компетентна информация за следващите стъпки при изпълнение на плана за присъединяване към ЕЗ".

Те се противопоставят на инициативи за: "провеждане на лишен от мотиви референдум, несъобразен с Договора за присъединяване към ЕС". Договорът дава съответни права, но и задължава категорично Р България да възприеме еврото и се присъдени към паричния съюз в съответствие с постигнатата договореност. 

Рискове с чакалнята и еврото има, икономиката трябва да е конкурентоспособна

Рискове с чакалнята и еврото има, икономиката трябва да е конкурентоспособна

За Петър Чобанов, всяка турбуленция в икономика и еврозона може да се отрази на цени и кредити