Малко след като стана ясно гласуването в пленарна зала, с което депутатите отхвърлиха наложеното вето от президента върху текстове от Изборния кодекс, касаещи разкриването на изборни секции в чужбина, от прессекретариата на държавния глас съобщиха, че възнамеряват да сезират Конституционния съд като следваща стъпка.

В прессъобщението се посочва, че гласуването в Народното събрание се приема с огромно съжаление, като по този начин се е заложило на политиката на противопоставяне дори и когато това е за сметка на Конституцията и основни демократични права на гражданите.

„Днешното решение на Парламента представлява пореден случай, в който българските депутати дадоха превес на партийните си интереси пред конституционните права на българските граждани”, посочват от президентството.

Президентът не приема тезата, че политически цели в една демократична и правова държава могат да бъдат постигани със средства, различни от конституционно установените или че правата на една група български граждани могат да бъдат противопоставени на правата на други граждани.

От президентството напомнят и че нееднократно държавният глава е посочвал, че наложеното от него вето не е акт на противопоставяне, а шанс да се приемат такива текстове, гарантиращи вече извоювани от гражданите права. Гражданите трябва да бъдат насърчавани за още по-активно участие, а днешният акт на 43-то НС ги отдалечава от родината.

„Гражданите очакват от политиците да получават все повече възможности да влияят върху процесите на вземане на решения в държавата, а не да бъдат ограничавани правата им”, посочва Плевнелиев.

По тази причина той смята да изпълни поетия към българските граждани ангажимент и да сезира Конституционния съд с надеждата, че българската демокрация разполага с институционалните механизми да гарантира правата на гражданите, където и да са те по света.

По-късно президентът и коментира отново мотивите си да спре законодателството.

Според него народните представители не трябва да ограничават правата на българите и да ги обезкуражават с посланието, че техният глас не е важен и да се опитват да дават права на едни българи и да отнемат права на други. "Това е крайно неприемливо и единственото, което мога да направя, като убеден демократ, който вярва, че народът трябва да се овластява, а не да се ограничава, ще сезирам стожера на българската демокрация – Конституционния съд.

„Наложих вето, за да дам шанс на народните представители да разширят правата на българските граждани, а не да ги ограничават. За съжаление това не се случи. Има силни съмнения за противоконституционност, за създаване на предпоставки за неравнопоставеност, като се прави разлика между българите в една определена държава и българите в други страни. Където и да се намират, българските граждани имат право да гласуват удобно и спокойно“, категоричен е президентът, който допълни:„Най-важни са правата на гражданите и спазването на Конституцията." 

По повод заявените намерения за промяна на спорните текстове от Изборния кодекс президентът изрази надежда в Народното събрание да се проведе принципен дебат. „Ще приветствам разговор по същество как да гласуват българите в чужбина, как можем да им помогнем и да надградим техните права“, посочи Росен Плевнелиев.

Според държавния глава това е нормална демократична процедура. Ако междувременно Народното събрание подобри текстовете и отхвърли всички съмнения за противоконституционност, това би било добър знак.

"Ще се радвам парламентът – с добри решения в бъдеще – да възстанови този баланс, който в момента е нарушен“, заяви още Росен Плевнелиев.