Министрите от служебния кабинет "Герджиков" одобриха Комуникационен план на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., информираха от Министерския съвет.

С документа се определя общата рамка на задачите и дейностите, необходими за информационното обезпечаване през 2017 и 2018 г. на подготовката и провеждането на шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС, което България ще поеме в периода януари - юни 2018 г.

Подготовката по председателството не поръчвала мебели

Подготовката по председателството не поръчвала мебели

Вината отново била на чиновник

Основната цел, заложена в Комуникационния план, е повишаване информираността на европейски граждани, включително и българските, за приоритетите в работата на Триото председателства - Естония, България и Австрия, в периода юли 2017-декември 2018 г. Акцент е поставен върху приоритетите и приноса на Българското председателство за изпълнение на стратегическия дневен ред на Европейския съюз.

В плана са разделени целите и посланията, които са различни за комуникационната среда в България и зад граница. Обособени са две измерения - вътрешно (национално) и външно (международно).

Трябват ни към 70 млн. лв. за председателството на ЕС, а ги нямаме

Трябват ни към 70 млн. лв. за председателството на ЕС, а ги нямаме

Служебната власт чака новия парламент да отпусне необходимите пари

Изпълнението на Плана по вътрешното измерение ще се осъществява от Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., докато Министерството на външните работи ще осъществява координация и ще изпълнява дейностите от Плана по външното измерение.

Анонимни чиновниците подготвят председателството ни през 2018 г.

Анонимни чиновниците подготвят председателството ни през 2018 г.

2 203 лева е средната заплата на държавните служители

Изпълнението на Плана ще бъде в рамките на предвидените пари за подготовката и провеждането на Българското председателство съгласно Постановление на Министерския съвет 67/2017 г., уверяват от МС.