Приемането на България в чакалнята на еврозоната (ERM II) обсъдиха министър-председателят Бойко Борисов и председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, съобщиха от пресцентъра на МС.

Участието във Валутния механизъм II и Банковия съюз свързва икономиките на участващите държави в една обща система, която дава ползи от политическо и икономическо естество.

България е приета в ERM II

България е приета в ERM II

Европейската централна банка официално съобщи

С присъединяването към банковия съюз страната ни участва пряко в процеса на взимане на решения относно бъдещата финансова архитектура на еврозоната и Европейския съюз, което в много по-голяма степен ще увеличи тежестта на България при защитата на националния интерес.

"Това е голяма стъпка по пътя на България към еврозоната", отбеляза председателят на ЕЦБ и добави, че европейската валута свързва повече от 340 милиона души в Европа.

Лагард поздрави българския министър-председател за водената от правителството фискална политика.

"Проведохте множество последователни политики във финансовата и икономическата сфера, благодарение на които България се доближава до приемането на единната европейска валута", заяви още Лагард.

Същевременно приемането ни в Банковия съюз е допълнителен гарант за устойчивостта на българската банкова система. Осигурена е и възможността за достъп, при необходимост, до Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) с целево равнище от над 55 млрд. eвро - фонд, който предлага възможности за финансиране на преструктурирането, многократно надхвърлящи възможностите на редица национални фондове за преструктуриране.

ЕЦБ и БНБ се договориха за предпазно валутно споразумение – суап линия

ЕЦБ и БНБ се договориха за предпазно валутно споразумение – суап линия

Размерът й е 2 млрд. евро...

Борисов напомни, че едно от предимствата на членството във Валутния механизъм II бе постигнато преди около два месеца. Тогава бе установена суапова линия между ЕЦБ и БНБ, което дава възможност на България при необходимост да смени левове за евро в размер до 2 млрд. евро, без това да се отрази в намаляване валутния резерв на страната.

Премиерът беше категоричен, че България продължава целенасочената работа по пътя й към еврозоната, но отбеляза и тежката ситуация в цял свят заради пандемията от COVID-19.

"Изправени сме пред голямо предизвикателство, но съм сигурен, че с всеобщи усилия ще се справим", изтъкна още Борисов в разговора си с председателя на ЕЦБ.