Министерският съвет прие подобрен пакет от нормативни актове за промени в Закона за хората с увреждания и методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

Темата беше обсъдена и вчера на националния съвет за тристранно сътрудничество. С правилник подробно са регламентирани процедурите по избор на представителите на Съвета за наблюдения. Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков след заседание на МС. Първите две години дейността на Съвета ще се обслужва от омбудсмана, а от следващите на ротационен принцип.

Регламентира се квота за изпълнение на задълженията към хора с увреждания. Работодателите трябва да назначават хора с увреждания три месеца след обнародване на правилника. До 31 май изпълнителният директор на агенцията за хората с увреждания трябва да обяви условията за кандидатстване. В правилника е уточнен и редът за дейността по извършване на индивидуална оценка, която ще се осъществява от отдели по дирекцията за социално подпомагане. Ще се гарантира и спазването на субсидии, които се ползват от националнопредставителните организации, допълни Петков. След 1 април хората с увреждания могат да заявят желанието за индивидуална оценка. Лицата, получили месечната финансова подкрепа, не се налага да подават заявления, уточни социалният министър.

Работодатели и синдикати не харесаха правилника на Закона за хората с увреждания
Обновена

Работодатели и синдикати не харесаха правилника на Закона за хората с увреждания

Синдикатите виждат законопроект мотивиран с усещане за несправедливост

От правото на включване в механизма за лична помощ ще се възползват около 90 000 души с увреждания по думите на Петков. С индивидуална оценка ще бъде определен броят часове за асистентка подкрепа. След 1 април месечната финансова подкрепа ще става само с получаване на индивидуална оценка.

Остава предизвикателството по прилагане на мерките, отбеляза министърът. По изготвяне на индивидуалните оценки ще работят във всички дирекции за социално подпомагане да бъдат обособени отдели за хора с увреждания. В рамките на тези отдели броят на заетите е около 1300. Това ще е предизвикателство за системата да подготви оценките на 900 000 души, които от 1 септември тази година трябва да получават лична помощ. След тримесечен срок от прилагане на методиката ще бъде изготвен и анализ, както и разчет за бъдещите действия, каза още Петков. 75 млн. лева се предоставят за дейностите по лична и асистентка помощ от МТСП.

Социалният министър коментира и законопроекта, който днес беше внесен от депутати в НС. С него се цели пенсионерите да имат възложност да изберат пенсията им да бъде изчислена по стария ред. Ако изберат това, ще трябва да представят и документи за периодите преди 97-ма, за да може пенсията им да бъде изчислена. Никой няма да бъде ощетен от новия начин за изчисление на пенсиите, увери Петков.

Ежегодно работодателите да докладват наетите по квоти за хора с увреждания

Ежегодно работодателите да докладват наетите по квоти за хора с увреждания

Публикуваха проекта на Правилника към Закона за хората с увреждания