Ежегодно до 31 март работодателите трябва да уведомяват Агенцията по заетостта как изпълняват задължителните квоти за наемане на хора с увреждания. Това са изискванията на проекта за Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания.

Проектът е качен за обществено обсъждане заедно с проект на методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

Срокът за общественото обсъждане на двата проекта е до 23 март.

Предлагат Агенцията по заетостта да следи за квотите за хора с увреждания

Предлагат Агенцията по заетостта да следи за квотите за хора с увреждания

Работодателите трябва да се отчитат до края на март всяка година

В предприятията с 50 до 99 души трябва да бъде назначен един човек с увреждане. За по-големите фирми изискването е наетите хора с увреждания да са 2% от средносписъчния състав. В правилника се регламентира и плащането от работодателите на ежемесечни компенсационни вноски при неправомерно неизпълнение на квотата в размер на 30 % от минималната заплата за страната за всяко незаето работно място за човек с трайно увреждане.

След изготвянето на индивидуалната оценка директорът на дирекция "Социално подпомагане" да издава в срок от седем дни заповед за отпускането на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Финансирането ще се дава от първо число на месеца, в който е изготвена оценката, и ще се плаща най-късно до края на месеца, следващия месец, за който получателят има право на субсидията, цитира БНР проекта.

Хора с увреждания настояват да не ги дискриминират с наредба

Хора с увреждания настояват да не ги дискриминират с наредба

Върху хората с увреждания се упражнява политика на дискриминация

Проектът на методиката за извършване на индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа за хора с увреждания пък регламентира различни компоненти на оценката. Те са общо три. Първият е информация за човека с увреждане във връзка с обстоятелство - социален, семеен, битов, здравен характер и други, свързани с негови затруднения - и възможността за неговото социално приобщаване.

В проекта на методика е регламентирано и как ще се изчислява броят на часовете за предоставяне на механизма в лична помощ.

Горанов и Симеонов против квотите за назначаване на хора с увреждания

Горанов и Симеонов против квотите за назначаване на хора с увреждания

Борисов нарежда обаче текстовете да отиват в НС