От 1 януари 2019 г. всички хора с трайни увреждания, които са над 18 години, ще имат право на нов вид месечна финансова подкрепа.

Помощта ще замени досега изплащаните добавки за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност.

Размерът на финансовата подкрепа ще зависи от степента на увреждане и ще се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България, която е 348 лв.

Депутатите гарантираха интеграционните добавки
Обновена

Депутатите гарантираха интеграционните добавки

Запазват се месечната добавка за транспорт - 15% и 20% за комуникации

Месечната финансова подкрепа ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане (АСП) до края на месеца по избрания от лицата начин - чрез пощенските клонове или по банков път.

Очаква се, че помощ да получат над 600 000 души - с около 100 000 повече в сравнение с тези, които към момента получават добавки за социална интеграция.

За хората със степен на увреждане от 50 до 70% месечната финансова подкрепа ще е 24,36 лв. За тези с увреждания от 71% до 90%, помощта ще е в размер на 52,20 лв.

Законът за хората с увреждания финансово подпомага 600 000

Законът за хората с увреждания финансово подпомага 600 000

500 000 от тях получават и добавки за социална интеграция

За хората със степен на увреждане над 90% финансовата подкрепа ще е 87 лв. Тези с 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност новата помощ ще е 104,40 лв.

Най-висок размер на финансова подкрепа ще получават хората с над 90% степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност. За тази група помощта ще е близо 200 лв.

Правителството прие Закона за хората с увреждания

Правителството прие Закона за хората с увреждания

За следващата година са предвидени 486 млн. лв. за мерките за хората с увреждания

Предвидената в Закона за хората с увреждания трансформация на социалните пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия от Националния осигурителен институт (НОИ) в размер на 25 на сто, в месечна финансова подкрепа, ще засегне около 336 хил. пенсионери.

От 1 януари този вид пенсии ще бъдат служебно прекратени от НОИ, след което институтът ще изпрати на всеки засегнат пенсионер писмено разпореждане с размера на пенсията, която остава дължима. Тези пенсии обаче ще станат част от новата финансова подкрепа.

Прекратяването не засяга социалните пенсии за инвалидност, които се изплащат като самостоятелна пенсия на лицата.

Отзад напред тръгнали промените за хората с увреждания според Петков

Отзад напред тръгнали промените за хората с увреждания според Петков

Системата на медицинската експертиза все още не е докрай реформирана

Хората, които към момента получават месечна добавка за социална интеграция, няма да се налага да подават заявления за новата помощ.

Лицата обаче, на които им е прекратена социалната пенсия ще трябва да подадат заявление в ДСП не по-късно от 31 март 2019 г., за да им бъде отпусната финансовата подкрепа.

Управляващите и майките на деца с увреждания постигнаха съгласие

Управляващите и майките на деца с увреждания постигнаха съгласие

Тази вечер спешно бяха преработени законови текстове…

Заявление-декларация ще трябва да подават и лицата с добавка за социална интеграция за наем на общинско жилище, тъй като от 1 януари тя ще се дава от общините.

2018 г. е знакова за хората с увреждания у нас, твърди Бисер Петков

2018 г. е знакова за хората с увреждания у нас, твърди Бисер Петков

Изготвени са четири проекта на нови закони, изтъкна министърът