Всички работодателски организации се въздържаха от подкрепа на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Това стана ясно по време на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на който бе обсъден проектът на постановление на Министерския съвет за приемане на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

От Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Съюза за стопанска инициатива (ССИ) и КРИБ се въздържат от подкрепа на Правилника.

Според председателят на АИКБ Васил Велев правилникът не може да излекува недъзите на самия закон.

По думите му работодателите трябва да бъдат подкрепяни в наемането на хора с увреждания, а не да им бъдат налагани санкции.

Според председателя на БСК Димитър Бранков методиката за оценка на потребностите да бъде извършена по по-компетентен начин. От БТПП считат, че така разписаните мерки не отговарят на сложните и многообразни пазарни отношения в страната.

От КТ "Подкрепа" заявиха, че също ще се въздържат от подкрепа на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания, тъй като не са съгласни с чл. 32 на правилника. Ваня Григорова от синдикалната организация посочи, че този член дава възможност за прехвърляне на задълженията за изпълнението на квотите от един работодател на друг.

Целта според КТ "Подкрепа" е интеграция на хората с увреждания във всички сектори и премахване на ярката дискриминация на хората с увреждания.

Ежегодно работодателите да докладват наетите по квоти за хора с увреждания

Ежегодно работодателите да докладват наетите по квоти за хора с увреждания

Публикуваха проекта на Правилника към Закона за хората с увреждания

След заседанието на тристранката социалният министър Бисер Петков заяви, че причината за неподкрепата на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания е свързана основно с бележките на работодателските организации с предвидените разпоредби в частта заетост за хората с увреждания.

Другата причина, поради която не се подкрепи правилникът е свързана и с резервите, които имат работодателските организации в частта въвеждане на квоти за хора с увреждания, обясни Петков.

По отношение на проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, въздържането от подкрепа на част от социалните партньори е обосновано, че тази методика стъпва на медицинската оценка на медицинската експертиза на степента на увреждане.

На свой ред Ваня Григорова от КТ "Подкрепа" заяви, че синдикалната организация се е въздържала от подкрепа на правилника за подкрепа на хората с увреждания с мотив, че алтернативните мерки, които се дават на работодателите, позволяват те да избегнат квотата за наемане на хората с увреждане.

"За нас това е изключително порочен подход, тъй като крие рискове за своеобразно гетоизиране на хората с увреждания в определени предприятия и в определени сектори", категорична е Григорова. По думите й целта на Закона за хората с увреждания би трябвало да е различна - пълноценна интеграция на хората с увреждания във всички сектори и във всички предприятия.

Недопустимо е по този начин да бъдат насочвани само в едни икономически дейности и области, каза още синдикалният представител.

От КТ "Подкрепа" одобряват методиката в частта на това, че тя трябва да започне да действа, дори и според национално-представителните организации на хората с увреждания и неформалните групи на майките на хората с увреждания. Трудно могат да се установят какви могат да бъдат ефектите на методиката преди тя да влезе в сила, сигурна е Григорова.

От синдикалната организация обаче имат забележки по начина, по който се очакват да работят социалните работници. Другото съображение, не против методиката, а по-скоро подхода е, че социалните работници биват натоварвани непропорционално много на техния брой и на минималната заплатата, която получават.

Григорова заяви, че КТ "Подкрепа" не подкрепя законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане с мотив, че вътре се предлагат част от нещата, които от години действат в българското законодателство. От друга страна има текстове, които се очаква да се проследи по-скоро незаконно забогатяване, отколкото дребни злоупотреби в социалното подпомагане.

По думите на Григорова проследяването на незаконното забогатяване може да се направи от НАП и от КПКОНПИ, но не и от Закона за социалните услуги. Целият законопроект е мотивиран само и единствено с усещането за несправедливост в обществото. Няма нито едно число и няма мотив затова, което се предлага, изтъкна тя.

През последните години хората, които получават месечни помощи намаляват с по 20% всяка година. Това е така поради непрекъснатото затягане на критериите за достъп. В момента ние също имаме много сериозно нарастване за усещането за несправедливост и разходите за месечните социални помощи са по-малки от някои апартаменти, каза в заключение Григорова.

Томислав Дончев оглавява Националния съвет за хора с увреждания

Томислав Дончев оглавява Националния съвет за хора с увреждания

Заместници ще бъдат Бисер Петков и Кирил Ананиев