Правителството определи представителите на държавата в състава на Националния съвет за хората с увреждания.

Председател на консултативния орган ще е вицепремиерът Томислав Дончев, а заместник-председатели - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков и министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.

В състава на съвета ще влязат и по един заместник-министър от всички министерства.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган, който участва в разработването и провеждането на държавната политика за правата на хората с увреждания.

Той дава становища по проектите на нормативни актове, стратегии, програми, планове и други актове, които засягат правата на хората с увреждания, сътрудничи с органите по координация и наблюдение съгласно Закона за хората с увреждания.

В Съвета участват представители на държавата, национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.