Софийската градска прокуратура протестира отказа на съда да заличи партия "Възраждане".

Според държавното обвинение решението на съда е неправилно и незаконосъобразно, тъй като не са съобразени всички доказателства, събрани по казуса. Значителна част от тях са станали известни след регистрацията на партията през 2015 г. от получени сигнали и извършени проверки, посочват от прокуратурата.

Съдът отказа да заличи партия "Възраждане"

Съдът отказа да заличи партия "Възраждане"

При регистрацията на партията не е имало никакви възражениП

Не са взети предвид обясненията, дадени от лица, за които има попълнени декларации за участие, но са заявили, че не са присъствали на учредително събрание на въпросната политическа партия, проведено през август 2014 г. в Плиска. Освен това не са отчетени обясненията на лица, заявили, че не са подписвали декларация за индивидуално членство по Закона за политическите партии, но са посочени в списъците на членовете управители.

По тази причина държавното обвинение настоява съдът да постанови ново решение за прекратяване на партия "Възраждане".

Припомняме, съдът отказа да заличи партията на 26 февруари. Въпреки "висящото" положение на формацията преди произнасянето на съда по казуса, на 12 февруари тя все пак се регистрира в ЦИК за предстоящите парламентарни избори.

Съдът отказа да заличи партия "Възраждане"

Съдът отказа да заличи партия "Възраждане"

При регистрацията на партията не е имало никакви възражениП