Софийски градски съд (СГС) отхвърли предявения от Софийска градска прокуратура иск за заличаване на политическа партия "Възраждане".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от връчването му.

Искането на прокуратурата за разпускане на партията се мотивираше с нарушения в при учредяване и образуване на политическата партия, както и на извършване на дейност, нарушаваща системно изискванията на ЗПП.

Според прокуратурата партията е регистрирана след проведено учредително събрание в противоречие с чл. 12, ал. 2 ЗПП и на него са присъствали по-малко от 500 граждани с избирателни права. Част от посочените като присъствали не са били изобщо в страната, а други са били починали. Трети са били посочени като присъствали, но това не отговаря на истината. При подаване на документите от ПП са представили неистински декларации за индивидуално членство и такива с некоректно попълнени данни.

В решението си от днес съдът посочва, че при регистрацията на партията от страна на държавното обвинение не е имало никакви възражения.

„Възраждане“ няма да бъде заличена, категоричен лидерът й

„Възраждане“ няма да бъде заличена, категоричен лидерът й

Регистрираха се за участие в изборите

"От протокола от това съдебно заседание е видно, че участвалият на основание чл. 16 от ЗПП прокурор е изразил положително становище за регистриране на ПП "В.".

Преценката за регистриране на партията е е извършена още през 2015 година и тази преценка не може да се обжалва на база доказателства от същия период и със задна дата, заявява в решението си съда..

На 12 февруари партията се регистрира в ЦИК за предстоящите парламентарни избори.