На днешното правителствено заседание бяха одобрени промени в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, съобщиха от МС. Чрез тях се осигурява хармонизация с Европейската таблица за честотни разпределения, което ще осигури условия за развитие на безжични широколентови мрежи (LTE) в България.

С промените се изпълняват изискванията на Европейската комисия за хармонизирани технически условия за използването на радиочестотна лента 790-862 MHz (радиочестотния обхват 800 MHz, наречен още „цифров дивидент“) за наземни системи.

Това са системите, позволяващи представянето на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз. Така се поставя началото и на процеса по пълно освобождаване на един от най-търсените от бизнеса обхвати 800 MHz.

За гражданско ползване се определят радиочестотните ленти 811-821 MHz и 852-826 MHz, с което ще се осигурят условия за развитие на безжични широколентови мрежи (LTE) от четвърто поколение. Така потребителите ще могат да се възползват от по-високи скорости и по-голям обем данни при ползване на електронни съобщителни услуги от четвърто поколение. Това ще позволи разгръщане на тези услуги и в слабо населените и отдалечени от големите градове райони на страната.