Депутатите променят Закона за социалните услуги, за да не се блокира законодателството в сферата.

Според преходните и заключителни разпоредби от закона, част от подзаконовата нормативна уредба следва да бъде изработена и да влезе в сила в тримесечен срок от влизане в сила на закона. За да се избегне блокиране на системата, в този тримесечен срок е необходимо да се направят някои промени в Закона за социалните услуги по отношение на сроковете.

Индивидуалният план за подкрепа на лицата ще се изготвя по досегашният ред, обясни депутатът от ГЕРБ Светлана Ангелова. До приемането на правилник Държавната агенция за закрила на детето, Инспекторатът към Агенцията за социално подпомагане ще извършват контролна дейност на предоставянето на социални услуги по досегашния ред.

Цялата работа на промените в Закона за социалните услуги е да се угоди на протестиращите и да не се промени съществено самият закон, критикува социалистът Георги Гьоков. В същото време той не вижда съществени промени в законодателството.

Сачева: Законът за социалните услуги вече действа

Сачева: Законът за социалните услуги вече действа

От днес средната пенсия става около 420 лв.