Публичен отчет за проверките в Национален център по наркомании и обяснение от здравното министерство защо не са се съобразили с предложенията от Центъра за ефективна работа със зависимите пациенти. Това поискаха от Пациентска организация "Заедно с теб".

Повод за откритото им писмо до премиера Бойко Борисов, кмета Йорданка Фандъкова и здравния министър Кирил Ананиев, е заявеното желание да бъде закрит Центъра по наркомании.

Националният център по наркоманиите е създаден със Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите и може да бъде закрит само с промяна в Закона. Законът е приет на базата на Националната стратегия за борба с наркотиците, в която борба водеща роля има точно Националния център по наркомании.
Закриването на Центъра с Постановление на Министерския съвет, е нарушение, според юристи. 

Като мотив за закриването на Центъра по наркомании в доклада на Кирил Ананиев се сочи необходимостта от прехвърляне на 5 щатни бройки в НЕЛК.

Закриват Националния център по наркомании

Закриват Националния център по наркомании

Прехвърлят 5 щатни бройки в НЕЛК

Националният център по наркомании поддържа служебна база данни на лицата, включени в програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти.

Припомняме, за поредна година от доклада на Държавния департамент на САЩ изтъкват, че по официални данни в страната ни има около 300 000 наркозависими.

От неправителствената организация заявиха вот на недоверие на министъра на здравеопазването. Причината - неангажираност към превенцията на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на зависими пациенти и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества. От пациентската организация оспорват необоснованото закриване на Националния център по наркомании (НЦН).

Някои от въпросите, които зависимите пациенти задават към Министерство на здравеопазването, са:

- Защо зам.-министър Светлана Йорданова е бездействала последната година и не са взети предвид предложенията, направени от НЦН, като например създаване на нископрагови програми за зависими пациенти, лекуващи се на метадон дълги години?

- На какво основание е дадено отново разрешение за работа, например на Ловешка метадонова програма след като са установени драстични нарушения?

- Какво е последвало от проверките на екипа на НЦН в частните метадонови програми и защо не са взети мерки от МЗ за отстраняване на нарушенията?

- Защо се изразходват публични средства, включително и на Столична община, за ненужни брошури, тениски и шапки като този вид превенция е без никакъв ефект и отречен от европейски ръководства за добри практики за превенция и лечение на зависимости?

- Дали проверките и упражненият контрол от екипа на НЦН на бездействащите Превантивни центрове, вкл. и на Столичния, и желанието за прикриване на нарушения от страна на МЗ, са причина за закриването на НЦН?

- Дали атрактивният имот в центъра на София, където се помещава НЦН е причина за закриването? По какви причини МЗ не е подписало договор за продължаване на ползването на имота и вече половин година пребиваването е незаконно?

Не е реалистично Центърът по наркомании да е в индустриална зона

Не е реалистично Центърът по наркомании да е в индустриална зона

В София функционират 10 метадонови програми - всички те са в центъра

Дейността на Центъра е да координира и да ръководи дейностите, свързани с превенцията на употребата на наркотични вещества, лечение и психосоциална рехабилитация на зависими.

От Центъра се издава разрешение за програми за превенция на употребата на наркотични вещества, програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, програми за психосоциална рехабилитация, програма за лечение на лица, зависими от наркотични вещества. Той осъществява и специализираният контрол над лечебната дейност, изтъкват от пациентската организация.

Освен дейността си в България Националният център по наркомании си сътрудничи с международните организации, работещи в тази област. Там е и Националният фокусен център като част от Европейската информационна мрежа за наркотици и наркомании, подпомагаща Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, припомнят от пациентска организация "Заедно с теб".