Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е удовлетворена от настъпилите промени в Закона за МВР, Закона за чужденците и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

В официалното си изявление Асоциацията изтъква, че несъмнено има още неразрешени ключови проблеми, но това не значи, че не трябва да се отдаде дължимото на постигнатото преди няколко дни.

Радикални мерки в образованието заради пазара на труда иска АИКБ

Радикални мерки в образованието заради пазара на труда иска АИКБ

Васил Велев: За да получаваме повече, трябва да работим повече и по-добре и да крадем по-малко

АИКБ благодарят на Валери Симеонов. По тяхно мнение вицепремиерът допринасял сериозно за промяна в нагласите на политическия елит по отношение на миграцията на високо квалифицираните и сезонните чуждестранни работници в посока на България.

От Асоциацията приветстват и четирите законодателни изменения, водещи до положителни промени в режима на работа на сезонните работници.

Въпреки всичко, работодателите все още имат искания, независимо, че изказват задоволството си от постигнатия напредък. Те искат уредба на трудовата миграция и мобилност в България и се надяват, че обществото ще разбере необходимостта от приток на чуждестранни човешки ресурси, особено в сферата на дефицитни специалности.