Регламентират дейността на социалните предприятия. Това става с одобрения от Министерски съвет проект на нов закон за социалните предприятия и солидарната икономика.

Промените анонсира ресорният министър Бисер Петков след заседание на Министерски съвет. Той обяви, че това е специфичен отрасъл, който динамично се развива в Европа и света и с приетите нормативни промени се цели увеличаване делът на социалните предприятия като дял в БВП и като източник на заетост на лица от уязвими групи.

2% от БВП да отива за социално предприемачество

2% от БВП да отива за социално предприемачество

Проектозакон предвижда това да стане до 2021 г.

"В този законопроект се дава легална дефиниция на социално предприятие, посочват се субектите на социалната икономика", обясни министър Петков. Предвиждат се мерки за насърчаване на социалните предприятия, въвежда се национален регистър на социалните предприятия и съответно възможността да ползват отличителна сертификационна рамка- самите социални предприятия, които ще бъдат вписани в регистъра.

"С този нов закон се дава тласък на развитието на социалната икономика. Социални предприятия могат да бъдат всички предприятия, независимо от тяхната организационна и правна форма стига да отговарят на съответните критерии, разписани в законопроекта. Предвидено е социалните предприятия да бъдат две категории - категория А и категория А+ , като основното е тези предприятия в устава си да се водят предимно от социални цели, да извършват дейности, които имат социална добавена стойност", каза още Петков.

Заменят персоналната пенсия за деца сираци с нова семейна помощ 

Заменят персоналната пенсия за деца сираци с нова семейна помощ 

Правителството отпуска персонални пенсии от 113,02 лв. на 92 деца