От "Републиканци за България" дават пет предложения за спряване с кризата с мръсния въздух.

В своя позиция до медиите те подчертават, че решението на Европейската комисия да сезира Съда на Европейския съюз за мръсния въздух у нас, е в пълен противовес със заявеното от управляващите, че се предприемат "подходящи", "навременни" и "целенасочени" действия за справяне с високите нива на замърсители в атмосферния въздух.

В тази връзка от партията на Цветанов заявяват своята нетърпимост към проблемите в сектор "Околна среда".

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

ЕК отново съди България заради мръсния въздух

Страната ни вече беше осъдена през 2017 г.

Към момента ситуацията представлява своеобразно преминаване от криза, в криза - отпадъци, води, въздух. Нарушават се конституционни норми свързани с правото на здравословна околна среда, като е явна невъзможността на управляващите за предприемането на действия с превантивен характер, които да осигурят намаляване на атмосферните замърсители и стабилизиране на целия сектор, отбелязват те.

От партията на Цветанов изтъкват още, че според официални данни на Европейската агенция по околна среда, около 400 000 граждани на страните членки годишно умират преждевременно, поради атмосферно замърсяване. За сравнение те посочват, че това е приблизително същият брой на хора, които са загубили преждевременно живота си от COVID-19, от първия регистриран случай в Европа, до момента.

Отново мръсен въздух в София

Отново мръсен въздух в София

Извън столицата, в още три града има отчетени превишения на ФПЧ

От ПП "Републиканци за България" призовават да се предприемат спешни действия, които да ограничат нивата на атмосферни замърсители и опазят живота и здравето на българските граждани.

В тази връзка излагат своите 5 предложения за справяне с мръсния въздух:

  1. Повишаване на контрола извършване при преминаване на годишен технически преглед на моторните превозни средства.
  2. Преустановяване на практиката за отопление чрез използването на отпадъци.
  3. Контрол на качеството на твърдите фосилни горива.
  4. Предприемане на действия, които да насърчат потребителите, да преминат към екологосъобразно отопление и повишаване на енергийната ефективност.
  5. Регулиране на светофарната уредба с цел постигане на ефект - Зелена вълна и други.

По-късно стана ясно, че новата партия е сезирала КПКОНПИ за нарушения на кмета на ДПС Мариан Цонев. Те са показани в журналистическото разследване. В него става ясно, че градоначалникът на Гурково е сключил четири договора за около 2 050 000 лева с вкл. ДДС с дружество, зад което стоят родителите на негов съдружник.