От Министерството на околната среда и водите в разпространено до медиите съобщение опровергават твърденията на бившия министър Емил Димитров - Ревизоро, направени тази сутрин в интервю. Според министерството неговите твърдения уронват престижа на институцията.

Когато стъпил в длъжност, министър Асен Личев получил само джойстик за камера от т.нар. Координационен център, но не и информация за състоянието на министерството и документите, с които Димитров твърди, че е сезирал прокуратурата за злоупотреби по ОПОС. Димитров не е уведомявал и устно министър Личев за тях. За сигналите и злоупотребите се разбрало от журналистическо разследване.

От министерството отричат Асен Личев да е възстановявал на работа уволнени заради злоупотреби служители или поне не е бил информиран за такива. Освен това се следва презумпцията за невинност до доказване на противното.

"Твърдението на Емил Димитров за това, че очакваните европейски средства по Плана за възстановяване и развитие са "..свързани с екология и много хора са се наточили да взимат пари от там и са си направили проекти..", отговаря на въпроса, дали не са налице интереси и домогвания на различни политически кръгове до МОСВ в момента", посочват като трета точка в опровержението си от МОСВ.

От институцията се позовават на документи, които са публични и показват прякото подчинение и ръководство на ОП Околна среда", Дирекция "Национална служба за защита на природата", Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и дирекциите на националните паркове на министър Емил Димитров. "В този смисъл не е възможно той да не е знаел с пълни подробности какво се е случвало в подопечните му структури." На сайта на МОСВ може да се открият и заповедите за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати /ДВПР/ на служители по ОПОС за последното тримесечие на 2020 и първото на 2021 г., и други документи, показващи спорни резултати не само според обществените очаквания.

Европрокуратурата проверява МОСВ заради ОП "Околна среда"
Обновена

Европрокуратурата проверява МОСВ заради ОП "Околна среда"

От ДНСК са наредили спиране на строежа на хотела в Синеморец

От МОСВ се противопоставят и на заиграването със страховете на хората по чувствителната тема за качеството на питейната вода.

Твърдението, че в момента сънародници в посочени от Емил Димитров региони на страната пият "замърсена" и "мътна" вода, не отговаря на истината. Това е не само неморално, но и демонстрира спорни познания в областта на водите, които са неделима част от работата на МОСВ.

От МОСВ прилагат и информация за актуалното състояние язовирите:

По отношение на водоснабдяването на области Монтана и Враца:

Язовир "Среченска бара" напълно обезпечава водоснабдяването на ВиК дружествата, които подават вода за ПБВ от язовира - общини Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Мездра и Криводол.

Към 15 юли 2021 г. язовира е със запълване 98% от общия обем, като притока се регулира от довеждащите деривации така, че да се поддържа оптимален обем в язовира за питейно-битово водоснабдяване и да не се допуска преливане на язовира.

По отношение на твърдението, за замърсяване на водата за Плевен:

Плевен не се водоснабдява от комплексни и значими язовири.

По отношение на твърдението, че в Търговище и Шумен пият мътна вода:

Предвид, че питейно-битовото водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище Велики Преслав /ВиК Шумен и ВиК Търговище/ се осигурява от язовир "Тича".

Към 15.07.2021 г. обемът в язовира е достигнал до 251,5 млн. м3.

Санитарният минимум е 40 млн. м3 а не 200 м3

За частните ВЕЦ и водоснабдяването на Сливен, Ямбол и Елхово:

По отношение на питейно-битовото водоснабдяване, Ямбол и Елхово не се водоснабдяват от комплексни и значими язовири. Град Сливен се захранва от яз. "Асеновец", който е запълнен на 98% и питейно-битовото водоснабдяване е напълно обезпечено. Заявките на ВиК Сливен се удовлетворяват на 100%

По отношение на твърдението, че министър Личев е забранил резервното водоснабдяване на Бургас и Варна:

Отчитайки факта, че язовир "Камчия" е основният водоизточник, който се използва за питейно водоснабдяване на гр. Варна и град Бургас, където потреблението е най-високо през летните месеци, когато и притокът на водни ресурси е най-малък, е необходимо да бъде осигурен надежден водоизточник с цел осигуряване на алтернативно (резервно) водоснабдяване при поредни години с малък приток.

С цел аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна и селища от Варненска област МОСВ изиска становище относно намерението за използване на яз. "Георги Трайков" като авариен (резервен) водоизточник за питейно-битово водоснабдяване. При желание от страна на ВиК Варна да се осъществява водовземане от язовир "Георги Трайков" с цел аварийно питейно-битово водоснабдяване на гр. Варна и селища от Варненска област, следва да се подаде в МОСВ заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - язовир по приложение №1 към Закона за водите и цялата изискваща се информация съгласно чл. 60 от Закона за водите и Наредба за ползването на повърхностните води.

Към момента питейно-битовото водоснабдяване от яз. "Камчия" за Варна и Бургас е гарантирано, като язовирът е запълнен на 99,51%.