До 5 кг риба за собствена консумация да могат да купуват потребителите директно от рибарите на брега. Това предвижда проект на наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, публикувана за обществено обсъждане, обобщава БНР.

За по-големи количества трябва да се издава документ. Някои от риболовците са готови да оспорят това ограничение, тъй като то няма да улесни бранша. Според тях европейските регламенти допускат количество до 50 кг за директна първа продажба.

Други рибарски сдружения обаче подкрепят проекта с аргумента, че всеки, който се занимава със стопански риболов, трябва да бъде регистриран по ДДС, да издава финансови документи и да плаща съответните данъци. Общественото обсъждане на наредбата продължава до 5 май.