Българската индустрия няма да произвежда боеприпаси за Украйна. Това заяви пред ресорната комисия на Народното събрание икономическият министър Никола Стоянов.

По гласуваната от НС и предложена по списък на Министерство на отбраната помощ за Украйна ще дадем от нашите резерви. На каква стойност обаче ще е помощта ни Стоянов не можа да каже. Разчетите са в Министерство на отбраната.

Припомняме, че на 2 декември Министерство на отбраната внесе списък с помощта, която предлага да се предостави на Украйна в следствие на решението на Народното събрание от 3 ноември. Освен военното имущество, Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри в рамките на националния принос към мисията EUMAM UA участието на военнослужещи от Въоръжените сили на Република България в Звеното за военно планиране и провеждане на военни мисии на ОПСО на ЕС в Кралство Белгия, както и в Общовойсковото командване по подготовката в Полша и/или в Специализираното командване по подготовката във Федерална Република Германия. Също така се предвижда всяка година бойни санитари от украинските въоръжени сили да се подготвят в Република България.

Миналата седмица министърът на икономиката Никола Стоянов посочи, че на Украйна ще бъде предоставен леко стрелково въоръжение и боеприпаси.

Решението за предоставяне на военна помощ на Украйна във войната й с Русия бе гласувано от 48-то Народно събрание, след като предходният парламент успя да постигне съгласие само за хуманитарна помощ на фона обаче на обвинения, че през прекупвачи и други страни военнопромишления ни комплекс осъществява износ на оръжие за Украйна.