Европейската комисия има такъв поглед за ситуацията в България и ние като страна-членка на Европейския съюз следва да се съобразим с препоръките и конструктивната критика в анализа и доклада.

Така транспортният министър Росен Желязков коментира доклада на ЕК за върховенството на закона у нас.

Желязков посочи, че има корупция в транспортния сектор, но се предприемат както структурни, така и конкретни мерки за намаляване на административната тежест и режими, които предполагат взаимодействие с бизнеса. "Борбата с корупцията не е просто да ги "хващаме", а да не допускаме причините, които водят до това нещо", категоричен бе транспортният министър.

По отношение на корупцията има обективни и субективни критерии за нея. Има анализи на Евробарометър, а има и усещане. Ако приемем, че усещането е водещо при поведението на социалните групи и политическото поведение в изборния процес, това е важно за еволюцията на демократичното развитие на нашата държава, разсъждава Желязков.

В транспортното министерство борбата е насочена за намаляване на субективния фактор чрез изграждане на електронни системи и услуги, които не зависят от отделните чиновници. Основните усилия са насочени към "Автомобилна администрация". Това е посоката, която според Желязков трябва да се провежда.

По думите му тези процеси трябва да се администрират и да има ефективно правораздаване. Мерките срещу корупцията трябва да бъдат дълбоко премислени и всяко едно правителство трябва да има ясна идея и посока в борбата с предпоставките, водещи до корупционни практики, настоя Росен Желязков.

Министърът на икономиката Лъчезар Борисов определи доклада на ЕК за върховенството на закона у нас като доклад с обективни препоръки, които, преодолявайки ги, трябва да се превърнем в отличници. Министерство на икономиката вече е набелязало конкретни мерки, като например кандидатстване пред ЕК за съвместен проект за реализиране на бизнес средата в антикорупционната сфера.

Министър Борисов не е установил пряка корупция в ресорното си министерство, но имат над 37 общи сигнали за административно забавяне.