Една на пръв поглед обикновена ратификация стана повод за скандали и това да бъде изгонен депутат - Румен Гечев от БСП.

Червените използваха всякакви парламентарни трикове, за да извикат в Народното събрание вицепремиерът Томислав Дончев в законодателния орган. Първо бе поискана поименна проверка, а после и извънредна почивка. Дончев обаче така и не успя да мине трасето от Дондуков 1 до пл. "Народно събрание" и ратификацията мина.

Целият цирк и криенето на Дончев ядоса Румен Гечев. Председателят на Народното събрание пък го изгони, което пък стана повод социалистите да напуснат залата.

БСП поиска оставката на Валентин Радев

БСП поиска оставката на Валентин Радев

"Този човек е заплаха за демокрацията", скочиха червените

Иначе бе ратифицирано Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на България и Международната банка за възстановяване и развитие.

Споразумението цели България да се възползва от консултантски услуги на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР), които да допринесат за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация. Предстоящата реформата включва създаването на организационен модел в рамките, на който се цели едно звено или администрация да предоставя споделени услуги на други администрации.

Услугите ще бъдат в сферата на управлението на човешките ресурси, управлението на собствеността, финансово-счетоводните дейности и разходите за разработването и поддръжката на необходимите информационни системи.
Споразумението предвижда да бъдат разгледани възможностите за реализиране на различни подходи за въвеждане на споделени услуги в българската администрация, след като бъде направен анализ на текущото състояние в държавата и след проучване на добри практики от други страни.

Също така се очаква да бъдат направени предложения за нормативни промени след извършване на преглед и анализ на законодателството. В рамките на проекта ще бъдат приоритизирани сферите и/или дейностите за въвеждане на споделените услуги и ще се създаде пътна карта за тях. Моделът се очаква пилотно да бъде приложен посредством създаването на две звена за предоставяне на споделени услуги в администрацията.

МБВР има ангажимент да разработи методологическа рамка за въвеждане на споделените услуги, цялостна комуникационна програма и механизъм за управление на промяната за изграждането и поддържането на подкрепа за реформите. Не на последно място следва да се има предвид, че консултантските услуги, които ще бъдат предоставени от МБВР ще бъдат финансирани по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020. Сумата, която трябва да бъде заплатена на банката е в размер на 2 390 000 лв. и ще се изплаща по график.