Президентът Румен Радев свиква на 19 април 2018 г. заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Заседаинето ще се проведе при президента от 14 часа.

Темата ще е: "Актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Състояние на Въоръжените сили. Необходими мерки".