Държавата най-после трябва да започне да си събира ДДС-то. До тук имаме загуби от 4.5 млрд. лв. несъбран или укрит ДДС. Изчисленията са на "Републиканци за България", а позицията им коментира водачът на листата в 23 МИР- София на Горан Благоев.

Според нето когато държавата влезе в ролята си, това биха били приходи, с които спокойно ще се увеличават и пенсиите. Финансовото състояние на българските пенсионери може да се подобри с ясна и строго контролирана финансова политика, а не с раздаване на 50-левки, посочи Благоев.

Другото изключително важно нещо, според него, е гражданите да бъдат убедени да плащат осигуровките си на реалната, а не на минималната заплата, защото от това държавата също губи, но губят и самите осигуряващи се - бъдещи пенсионери.

Политиката за пенсионерите, която Републиканци за България предлага на база добрите европейски практики включва също създаване на специална служба по заетост. Приоритет е обезпечаването на грижата за пенсионерите, особено на самотно живеещите хора, които остават вдовци. Тези грижи трябва да включват наблюдение на здравословното им състояние и социални грижи.

Относно останалите уязвими групи, Горан Благоев коментира, че през последната година е започнала да се увеличава числеността на социално слабите, т.нар. новите бедни. Да се отделят средства за преквалификация и придобиване на нови компетентности, като това да е съобразено с нуждата на всеки регион, е една от мерките, предвидена в програмата на ПП "Републиканци за България". Хората в неравностойно положение трябва да бъдат включени в социално-икономическия живот, да се създаде възможност за заетост и най-важното - да се преосмисли ролята на ТЕЛК комисиите. Не е адекватно когато ТЕЛК е направил дадена констатация за нетрудоспособност, хората са принудени сами да ходят и да си търсят правата, вместо социалните служби да се погрижат за тях.

"Трябва да се прекрати необходимостта хората да висят често в ТЕЛК-овете, каквато е досегашната практика и другото, което сме видели от нашия непосредствен опит - в момента няма връзка между ТЕЛК и социалните служби", заяви Горан Благоев.

"Републиканци за България" предлагат и разширяване обхвата на патентния данък, в полза на дребните търговци, занаятчиите и хората от различни семейни бизнеси, като важна стъпка за подкрепа на малкия бизнес.

По думите на водача на листата в 23 МИР, така хората ще имат възможност да развиват бизнеса си по-добре и да се намали административния и счетоводния натиск, респективно и корупцията. "Категорично сме за запазване на плоския данък", посочи Горан Благоев.

Още реални стъпки за поощряване на малкия бизнес от "Републиканци за България": въвеждане на механизми за по-лесен достъп до целево финансиране, повече гаранции, възможност за рисково финансиране, както и улеснен достъп до еврофинансиране.

"Тъй като реално изплатените средства за периода 2014-2020 година са само 43 процента. Това показва че имаме пропуск в управлението на средствата, неадекватно организирани програми", коментира Горан Благоев и обясни, че облекчение за всеки бизнес в България ще е въвеждането на електронното управление, което ще доведе до спестяване на време и намаляване на корупцията.

На годишна база, минималната работна заплата трябва да се увеличава с по около 10 процента, каза Благоев, като припомни, че сме във време на тотална непредвидимост, а икономиката до голяма степен зависи от пиковете на пандемията.

Относно планираната за началото 2024 година замяна на лева с евро, Горан Благоев заяви, че Републиканци за България са категорично за влизането ни в еврозоната, но с изричното условие то да стане в условията на все още действащ валутен борд и с фиксиран настоящ курс лев/евро.

"Действието на валутния борд да бъде прекратено в момента, в който влезем в еврозоната, а не той да бъде спрян и да се остави плаващ курс на еврото".

Демографската криза - това е въпросът на въпросите, сподели мнението си Благоев. По думите му тенденциите са изключително негативни и са нужни спешни мерки. "Въвеждане на семейно подоходно облагане, възможност за данъчно облекчение на семействата с деца и повишаване на средствата за тяхното отглеждане. Но не както е сега - единият родител да има данъчно облекчение на база годишна ставка, а това да бъде ежемесечно, за двамата родители". Друга от предвидените мерки е да се повиши броят на инвитро процедурите, финансирани от държавата, като тя поема минимум между 6 и 8 опита. 200 000 двойки у нас имат репродуктивни проблеми, припомни Благоев. Адекватната регионална политика, която да намали диспропорцията между силно развитите и бедните райони, е друга мярка срещу демографския срив.

За многодетните и социално слаби семейства се предвижда и нова форма на подпомагане -ежегодно отпускане на ваучери за дрехи и учебници. "Републиканци за България" предвиждат и промени в Закона за социалните услуги, така че да е адекватен на разбирането "детето да бъде в семейството". Социалните служби да играят спомагателна роля, а не да са тези, които да се разпореждат със съдбите на семейства, обясни Горан Благоев. Задължителна финансова компенсация пък да има за семействата, за чиито деца няма място в детските градини, е друга от предвидените мерки.

"Узаконяване съжителството на еднополовите двойки е нещо, което не се коментира в "Републиканци за България", заяви Горан Благоев при въпрос по темата. Въвеждане на задължително вероучение е едно от предложенията, на които самият Благоев е съинициатор. По думите му губим цели поколения като морално възпитание и нагласа. Републиканци за България са и за промяна в учебните програми от V до IX клас, тъй като учениците са много натоварени. "Образователните експерти на Републиканци за България са също така на мнение, че трябва да се въведе принципа "един предмет, един учебник. Ще работим и за това разходите за образование да бъдат минимум 5% от БВП и да нараснат инвестициите в научноизследователската и развойна дейност".

Партията е за задължително въвеждане на безплатни ПСР тестове, осигурени за гражданите от държавата, посочи още Горан Благоев.

Водачът на листата на "Републиканци за България" в 23 МИР София Горан Благоев бе гост "Седмицата" на Дарик радио.