Скандални договори на "Топлофикация - София" за закупуване на квоти за парникови газове на завишени цени, както и два "странни договора" за стратегически и инициативни перспективи и вторият - за усъвършенстване на процеси за удовлетвореност на клиенти и повишаване на събираемостта - представи председателят на Комисията по ревизия Мая Манолова на заседанието днес.

На комисията не дойде кметът на София Йорданка Фандъкова, както и шефът на "Топлофикация - София", която има дългове за милиони, бяха изпратени поне десет чиновници от дружеството, които да отговарят на въпросите на народните представители.

Манолова се възмути от този факт: "Фандъкова не е разбрала какво ще се обсъжда днес, по същия начин се изпращат писмата на всички институции. От кмет тя се е превърнала в чиновник, който само подписва документи."

Задълженията на Топлофикация-София са над 713 млн. лв.

Задълженията на Топлофикация-София са над 713 млн. лв.

Повече от 164 млн. лв от дълговете са просрочени

После отсече: Топлофикация - София на практика е във фалит. Манолова изнесе тревожни данни: 2016 г. - задължения - 726 млн.лв., към 31 декември 2020 г. - задълженията на дружеството са 1 милиард, към 30 юни 2021 г. - 1.68 млрд. лв. Най-големият кредитор на дружеството е БЕХ - общи задължения са 711 млн. лв., просрочени 157 млн. лв., дължими лихви - 16 млн. лв. - общо 727 млн. лв.

След това Мая Манолова разказа за договорите.

Разход за купуване на квоти за вредни емисии - от става ясно, че данните обявени от сайта на КЕВР - Топлофикация е закупила количество за квоти в размер на над 3.7 млн. лв., а КЕВР е признала 2.5 млн. тона.

По данните, изнесени от Манолова, през 2018 г. Топлофикация - София възлага с договор закупуването на квоти за въглеродни емисии на инвестиционен посредник, свързано с основния играч в енергетиката - "Гранд кепитъл" ООД, като в този договор се определя и цената за закупуване квотите въглеродни емисии през следващата години - единичната цена е била 28.5 евро на тон - общото количество за закупуване 800 000 тона на стойност 22.8 млн. евро. Имало е две сделки - 2019 г. - цена 28.50 евро на тон, като пазарните цени в момента на сключване на сделките били 23 евро на тон, а за 2020 - цената е 25 евро на тон. Разликите в сключените сделки са 10 млн. евро, обяви Мая Манолова.

Представител на "Топлофикация - София" отвърна на обвиненията: Дружеството не е в добро състояние, но в момента не работи незаконно, тъй като вървят обжалвания по съдебен ред, не използва специални придобивки, а възнагражденията за правни услуги били по наредбата за адвокатските възнаграждения.

Тезата, че Топлофикация е извършила сделки над пазарните - не е издържана, казаха от там и отрекоха за разликата от 10 млн. евро., като довод била датата на сключване на договора - към него не била с определена цена за фиксиране на квоти. Мая Манолова отговори, че това е максимално висока цена на тон и това го показват справките. Към тези дати са проверени фючърсите на европейската борса и всички цени са по-ниски с количествата, затова и обяснението било несъстоятелно.

Другите договори, посочени от Мая Манолова - на стойност 327 000 лв. с консорциум "Индевър" за стратегически и инициативни перспективи за "Топлофикация - София" ЕАД. И вторият договор със "Ская" - за усъвършенстване на процеси за удовлетвореност на клиенти и повишаване на събираемост - 573 000 лв.

Валентин Николов: "Топлофикация" - София не е плащала нищо на БЕХ от март

Валентин Николов: "Топлофикация" - София не е плащала нищо на БЕХ от март

Топлофикацията не може да си обслужва текущите задължения

Изпълнителният директор на БЕХ Валентин Николов обясни, че "Топлофикация - София" не може да обслужва своите договори, а БЕХ е задължен да помогне на своето дъщерно дружество и да плати дълговете, защото в противен случай "Булгаргаз" като основен доставчик изпада в ниска ликвидност.

Единственото, което е платено от "Топлофикация - София", е през март месец и то с малко лихви.

БЕХ може да се намеси само, ако дружеството инвестира в нови мощности и може да подобри своето състояние. Той цитира американски консултант затова как на "Топлофикация - София "може да се помогне: да бъде инвестирано в около 6000 мегавата, което ще намали разходите за обслужване на София като европейски консуматор и ще подобри потреблението на мрежата в София.