България отпуска 835 009 лева безвъзмездна помощ за Република Северна Македония, Молдова, Армения и Виетнам. Това е едно от решенията на днешното заседание на Министерския съвет.

С отпуснатите пари страната ни ще финансира осем проекта на стойност 651 226 лева в Република Северна Македония. Те са насочени към подпомагане на социално-икономическото развитие на страната, осигуряване на приобщаващо и качествено образование, повишаване на способността на местните власти за реакция при кризи и неотложни случаи.

Посолството ни в Северна Македония дари храна за социално слаби семейства в Кратово

Посолството ни в Северна Македония дари храна за социално слаби семейства в Кратово

Дарени са 30 пакета с храна

Единият проект е за подпомагане на образователния процес по време на пандемията от COVID-19 на деца от социално слаби семейства от региона на Битоля, Прилеп и Крушево, преквалификация и придобиване на нови умения на хора, загубили работата си в следствие на пандемията от COVID-19, обучение на училищни психолози, купуване на медицинска апаратура - клиничен аудиометър за Клиниката за слух, говор и глас към Държавната болница в Скопие, както и на дигитален мамограф от най-висок клас, който може да бъде монтиран в линейка.

В Молдова ще бъдат финансирани проекти за повишаване на качеството на образование, опазване на културното многообразие и насърчаване на междукултурния диалог. С част от средствата ще бъде подпомогнат Българският теоретичен лицей "Васил Левски" - единствената общообразователна институция в Кишинев с изучаване на български език от 1-ви до 12-и клас.

В Армения ще бъде подкрепен проект за социалното приобщаване и насърчаване на образователните възможности на уязвимите хора от малцинствените групи и хората с увреждания. Във Виетнам - за подпомагане на социално-икономическото развитие на слаборазвити и бедни селски райони в страната.