България предоставя 148 395 лв. безвъзмездна помощ на страни от Западните Балкани и Източното партньорство за финансиране на проекти за развитие на образованието, социалната интеграция и гражданското общество. Това беше решено на днешния Министерски съвет.

Общо 3 проекта са одобрени. Те ще се осъществят в Сърбия, Черна гора, Армения и Грузия, като средствата за финансирането им са от бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г., предназначени за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ.

Проектът "Младите хора в съвременното общество" ,на стойност 15 000 лв., е насочен към Сърбия. Той цели да създаде устойчиви механизми за съхранение, развитие и инвестиране в младежта като социален капитал.

Регионалният проект, обхващащ Армения и Грузия, е свързан със защитата на правата на децата и създаването на качествени детски грижи в страните реципиенти. Неговата стойност е 43 623 лв.

За първи път страната ни ще реализира проект по Официална помощ за развитие в Черна гора, който е свързан с опазването на околната среда и е на стойност 89 772 лв.

Изборът на проектите е извършен заедно със страните бенефициенти и отговаря на задачите на българската външна политика - укрепване на европейската перспектива на държавите от Западните Балкани и стимулиране на социално-икономическото развитие на страните партньори.