За решение с 200 000 лева да бъдат финансирани медии чрез фонд "Култура", въпреки минималния бюджет за култура в община Варна, алармират музиканти, актьори, културни дейци от морската ни столица.

Те изпратиха отворено писмо до еврокомисаря ни Мария Габриел, министъра на културата Атанас Атанасов, неговите заместници Весела Кондакова и Юрий Вълковски, до областния управител на Варна Благомир Коцев и до заместника му Павел Павлов, до кмета на Варна Иван Портних и заместника му Коста Базитов, както и до председателя на общинския съвет на града Тодор Балабанов, до директора на дирекция "Култура и духовно развитие" Антония Йовчева, председателя на ПК "Култура и духовно развитие Мария Тодорова и до всички общински съветници на Варна.

648 млн. лв. е проектобюджетът на Варна за 2022 г.

648 млн. лв. е проектобюджетът на Варна за 2022 г.

Най-важният финансов документ на общината предстои да бъде гласуван следващата седмица

Определените пари за финансиране на медии чрез фонд "Култура" са 1/5-та от фонда. С решение на общината се "...допуска финансиране на медийни проекти, които се реализират от доставчици на медийни услуги - печатни и електронни медии - радиа, телевизии, вестници, списания, интернет-сайтове и представляват проекти, създадени и реализирани в публичното пространство, развиващи теми от различни области на обществения живот в община Варна - култура, образование и наука, младежки дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и градска среда, обществени процеси и други, характеризиращи се с висока значимост и осъществяващи обективна информираност на варненската общественост".

В отворено писмо те предупреждават за подготвяните промени в устройствения правилник на Фонд "Култура", както и на липсата на адекватно отношение и действия, свързани с цялостното развитие на културния живот на територията на Община Варна.

Съдът отмени решение за "Пълдин туринвест", прехвърля акции на Пловскивския панаир
Обновена

Съдът отмени решение за "Пълдин туринвест", прехвърля акции на Пловскивския панаир

Решението може да се обжалва

Към 15 април 2022 г Фонд "Култура" към Община Варна, все още не изпълнявафункциите си за 2022 г. Причините за това са колкото прозаични, толковаи свързани с нежелание и липса на воля у хората, от които това зависи, се казва в писмото.

На 04 януари 2022 на заседание на ПК "Култура и духовно развитие" са приети решения, свързани с промени във Правилника на Фонд "Култура".

Според новия Правилник се предвижда чрез Фонд "Култура" да бъдат финансирани медии.

Колективна оставка на част от ръководството на фонд "Култура"

Колективна оставка на част от ръководството на фонд "Култура"

Поискана е от министър Атанас Атанасов

"Няма задължително изискване финансираната чрез Фонд "Култура" дейност да бъде с културна насоченост, което ни навежда на мисълта, че по този начин се търси възможност за регламентиране на практика, която противоречи на прозрачността в отразяването на свободната информация, както и противоречи на свободата на словото и позиционирането на медиите като независими субекти в общественото пространство", се казва в писмото.

Парите за финансиране на медии ще бъдат заделени от бюджета на Фонд "Култура", който досега винаги е бил предназначен за финансиране на проекти в сферата на културата, пишат авторите на писмото. Те цитират предложена промяна в Правилника на Фонд "Култура" - Раздел III, чл. 14, ал. 4, съгласно Протокол №14/04.01.2022 г. на ПК "КДР".

Според промените, културните оператори ще имат право да бъдат финансирани за не повече от един проект годишно. Напомняме, че досега те можеха да бъдат финансирани за до два проекта годишно. (Предложена промяна в Правилника на Фонд "Култура" - Раздел IV, чл. 21, ал. 5, съгласно Протокол №14/04.01.2022 г. на ПК "КДР".)

В същото време медиите, финансирани чрез фонд култура, ще могат да бъдат финансирани за до два проекта годишно. Авторите цитират предложена промяна в Правилника на Фонд "Култура" - Раздел IV, чл. 21, ал. 6, съгласно Протокол №14/04.01.2022 г. на ПК "КДР".

В писмото се предупреждава, че при промените, свързани с цялостното залагане на медийни проекти в правилника на Фонд "Култура" е допуснато заличаване на основни изисквания за прозрачност и отчетност при финансиране на проекти, както и липсата на контрол спрямо медийните проекти предвид предложена промяна в Правилника на Фонд "Култура".

НФ "Култура" извоюва обратно 12 милиона лева, които бяха орязани от Бюджета за музеите и галериите

НФ "Култура" извоюва обратно 12 милиона лева, които бяха орязани от Бюджета за музеите и галериите

НФ "Култура" изрази своята благодарност към народните представители от онези парламентарни групи, които се вслушаха в техните искания

С предложените промени отпада възможността неизразходвани средства да бъдат пренасочвани от едно направление в друго. "Мисията на Фонда е да допринася за развитието на изкуството и културата в Община Варна и смятаме, че е редно поднаправление 4.3. "Медийни проекти" да не води до съществени промени в неговите мисия, цели и задачи", се казва в писмото.

В резултат на така прокараните промени от ПК "Култура и духовно развитие", представители на културната общност в града, няколко пъти се опитахме да изразим мнение и да се включим в обсъждане на предложените промени.

Културните дейци пишат, че са изпратени две писма до всички ангажирани с гореизброените въпроси адресати, но не е получен отговор. Вместо това, на заседание на ПК "Култура и духовно развитие" на 31 март 2022, писмата бяха допуснати до формално обсъждане, но без участие на специалисти, които носят отговорност за така прокараните промени. Според председателя на ПК "Култура и духовно развитие" в състава на комисията няма кой да даде отговори на зададените въпроси, пишат културните дейци на Варна.

Вместо диалог, на 15 април на заседание на ПК "Култура и духовно развитие" са обявени и окончателно гласувани решения. Едно от тях е запазване на същия бюджет за култура - 1 000 000 лв. Това е сумата от последните 5 години, а на фона на увеличения бюджет на Община Варна с над 91 000 000 лв за 2022 г, пишат актьори, музиканти, културни дейци.

"От друга страна, разходите за "Култура" в бюджета на Община Варна за 2022 г са с най-малко процентно отношение спрямо общия бюджет (с изключение на разходите за "Отбрана")", се казва в писмото.

Парите за култура се връщат на най-ниската си точка от последните 32 г

Парите за култура се връщат на най-ниската си точка от последните 32 г

Мнението е на Диана Андреева, директор на Обсерваторията по икономика на културата

"За нас е абсолютно неприемливо, целевото финансиране на медии на територията на Община Варна да се осъществява за сметка на културни проекти, усилията и труда на културните оператори в града, както и артисти на свободна практика и всички останали реципиенти на Фонда", пишат варненските културни дейци.

Не е за пропускане и фактът, че според действащите правила на Фонд "Култура", 10 % от бюджета на всеки одобрен проект, би следвало да бъде използван за разходи за реклама, именно в медии. Тоест, по подразбиране това са още 100 000 лв, индиректно насочени към медиите на територията на Община Варна.

На същото заседание на ПК "Култура и духовно развитие" на 15 април 2022 е сменен и съставът на Експертната комисия към Фонд "Култура" като в новия състав липсват експерти с доказан практически опит в културния мениджмънт.

Основавайки се на тези факти, авторите на писмото изтъкват, че парите за култура намаляват драстично, с над 30 % спрямо 2021 г. Финансирането на медиите е нарушение на принципите за прозрачност. Част от хората, които се наемат да оценяват и одобряват кандидатите и техните проекти в рамките на Фонд "Култура" (срещу заплащане в размер на около 50 000 лв, по информация от отчета на Фонд "Култура" за 2021 г.) не притежават нужната квалификация, експертиза и практически опит даизвършват тази работа.

Авторите на писмото питат дали Община Варна може в този състав да представи пред обществеността на града своята визия и стратегия за развитие на Културата и културния живот в града през следващите 10 години. Искат да знаят дали упълномощените и назначени за това лица могат да представят пред обществеността на града своят план за действие за развитие на културата и културния живот в града през следващите 5 години.

"Кой може да даде и ще даде ли ясен отговор защо разходите за Култура в Община Варна са с най-малък дял в общия бюджет? Защо представители на културния сектор, в т.ч. културни оператори, свободни артисти, автори, неправителствени организации, представители на сдружения и други неформални организации, не се канят и включват в обсъжданията на теми, касаещи развитието на културния живот в града", питат авторите на писмото.

Основният им въпрос е дали с тези пари и кадри община Варна може да генерира и привлича публики, които да посещават града за посещение на културни събития. Те искат да бъде посочено събитие, което за няколко дни да привлече приходи в града, надвишаващи многократно общия бюджет на Фонд "Култура"

Авторите на писмото искат да бъде преразгледан Устройствения правилник на Фонд "Култура" към Община Варна и да бъде променен, за да избегнат конфликт на интереси. Искат с дискусия да бъдат направени промени в правилника и да се увеличи размера на Фонд "Култура" с мин. 200 000 лв. - да стане 1 200 000 лв за 2022 г.

Категоричното им настояване е да бъде премахнато финансирането на медии от общинския фонд "Култура".

Сред предложенията им са да бъдат допуснати представители на Сектор "Култура" в експертния съвет към "Фонд "Култура" на ротационен принцип, без това да води до конфликт на интереси.

До 18 април писмото е подписано от 62-ма изпълнители, актьори, представители на асоциации:

 1. Албена Тагарева, Фондация "Арт Бюро"
 2. Александър Обретенов, музикален изпълнител
 3. Антоанела Петрова, музикант на свободна практика
 4. Богдан Томов, музикант, изпълнител
 5. Борис Кучков, Пловдивска опера
 6. Валери Ценков, музикант на свободна практика
 7. Велислав Стоянов, музикант - изпълнител, председател на УС на Сдружение
 8. Брас Асоциация
 9. Венцислав Куцаров, артист на свободна практика
 10. Виолина Желязкова, PR експерт, Комуникационна агенция "Hype"
 11. Галин Желязков, Автокино ЕООД, инициатива Студио за култура
 12. Димитър Бодуров, композитор и музикант на свободна практика, артистичен
 13. директор RADAR Festival Beyond Music
 14. Димитър Трайчев, дизайнер и художник, "Сталкер"
 15. Добромир Мързов, автор и водещ на музикални предавания в Радио Варна
 16. Елена Бангиева, PR експерт
 17. Елена Владова, журналист, редактор на "Градското списание", автор и
 18. преводач
 19. Елина Райнова, сдружение "ЗА ТЕБ"
 20. Захари Карабашлиев, писател, творчески директор на "Варна Лит"
 21. Иван Чешмеджиев, артист на свободна практика
 22. Ивелина Тодорова, хореограф, танцова школа "Електра"
 23. Искра Проданова, ПЪРФОРМАНС РУУМ ЕООД, организатор на Moving Body
 24. Festival
 25. Калоян Илиев - Кокимото, артист на свободна практика
 26. Карина Илиева, Варна Денс Театър, организатор на фестивал "Танцови
 27. маршрути‟
 28. Мануела Манукова, Асоциация за свободен театър
 29. Марина Василева, Музикален мениджър, член на УС на Сдружение Брас
 30. Асоциация
 31. Мария Кондова, Елит Проджектс Мениджмънт ЕООД, организатор на Европейски
 32. музикален фестивала Варна
 33. Милен Минков, артист на свободна практика
 34. Мира Арнаудова, графичен дизайнер на свободна практика
 35. Мирослава Милева, артист на свободна практика
 36. Нейко Бодуров, ТЮН ЪП ЕООД, организатор на Varna Jazz Days Festival
 37. Нейчо Петров, музикант, ДЗЗД "Амарант"
 38. Нено Белчев, художник
 39. Николай Тодоров - Ник, "Културно-масова дейност" ЕООД, "В2В" ЕООД,
 40. Издател на "Ти си Варна", Арт На Тъмно Зона
 41. Нуша Роянова, писател, собственик на издателство "Дъбови листа"
 42. Полина Милчева, "Ателие Въпроси", Сдружение "Интерактива"
 43. Светлин Тодоров, Алтернативно пространство "Хале 3"
 44. Светлозара Христова, Фондация СИДЕЯ, организатор на RADAR Festival
 45. Beyond Music
 46. Силвия Христова, Варна Денс Театър, организатор на фестивал "Танцови
 47. маршрути‟
 48. Симеон Лютаков, актьор
 49. Снежка Пенева, клуб "Ментол"
 50. Станислав Евстатиев, графичен дизайнер на свободна практика
 51. Стоян Роянов, музикант на свободна практика
 52. Страцимир Павлов, ДЗЗД "Енеаграм" и ДЗЗД "Аква Аура"
 53. Тереза Зиковска, галерия "Зиковска"
 54. Христина Джурова, актриса
 55. Христо Колев, артист на свободна практика
 56. Цвета Йоцова, юрист, Фондация "Оптимистас"
 57. Цветан Момчилов, музикант, Omni's Cool - Music Production School, 4
 58. Rooms Studio - Music Recording Studio, Mogo Music Club
 59. Цветелина Йорданова, Сдружение "Споделено работно място - Варна",
 60. инициативи TEDxPrimorskiPark и Raster Minds
 61. Чавдар Гочев, музикант, Mogo Music Club
 62. Явор Панев, архитект, Фондация "Оптимистас"