С три пъти повече са подадените оферти през системата за електронни обществени поръчки в сравнение с предишната година, похвалиха се от "Информационно обслужване". Общият им брой е над 110 000.

Само за последната година офертите, които са подадени по електронен път, са над 80 000, което е близо 3 пъти повече спрямо същия период година по-рано. Платформата беше изградена от "Информационно обслужване" АД в консорциум със "Сирма Солюшънс" АД, "Негометрикс България" ЕООД, "Скейл Фокус" АД и Адвокатско дружество "Събев и съдружници". Тя влезе в експлоатация в началото на 2020 г. Досега са подписани общо над 48 000 договора чрез използване на системата

Повече от 200 болници могат да регистрират пациенти за лечение с електронно направление

Повече от 200 болници могат да регистрират пациенти за лечение с електронно направление

Генерираните електронни направления до този момент са над 48 000

От регистрираните оферти, над 30% са подадени в извънработно време. Системата работи в режим 24х7 и осигурява възможност на участниците да подават оферти в удобно за тях време и място, без да се съобразяват с работното време на администрацията. Голяма част от офертите са регистрирани след полунощ в интервала 00.00-6.00 ч., от различни точки на страната. Това улеснява максимално всички страни в процеса.

"Изградената от "Информационно обслужване" АД платформа изцяло дигитализира процеса от планирането на обществените поръчки до възлагането и управление на договори", каза изпълнителният директор на компанията Ивайло Филипов

Може да заявяваме електронно свидетелство за съдимост от 1 септември

Може да заявяваме електронно свидетелство за съдимост от 1 септември

Целта на измененията е да се облекчи административната тежест върху гражданите

По думите му чрез нея се постига пълна прозрачност и проследимост на действията, по-добър мониторинг на публичните разходи и елиминиране на възможността за манипулиране на оферти, както от възложителите, така и от участниците. Кандидатите сами криптират своите оферти с асиметричен криптографски ключ и само те могат да предоставят ключ за декриптиране, което гарантира сигурност на данните и подадените оферти.

Общият брой на публикуваните до този момент обществени поръчки в изцяло обновения регистър надхвърля 42 000. За периода януари-август 2022 г. са публикувани над 20 000 поръчки, което е колкото предходните две години, взети заедно.

Депутатите закриха Агенцията по електронно управление, създадоха министерство

Депутатите закриха Агенцията по електронно управление, създадоха министерство

Управляващата четворна коалиция гласуваха „за“

В системата са регистрирани близо 12 500 фирми и 2 000 физически лица, а броят на възложителите, които използват ЦАИС ЕОП е над 4 600. Екипите на "Информационно обслужване" АД са провели над 300 обучения за работа с платформата, в които са обучени над 5 500 потребители.

ЦАИС ЕОП разполага с общо 32 функционални модула, които осигуряват публичност, прозрачност и по-добър мониторинг върху пазара на обществените поръчки в страната. Платформата дава възможност за по-добро проследяване на възлагателните процеси, намаляване на административната тежест, опростени и съкратени процедури и значителни икономии за всички участници. Чрез системата напълно се елиминира необходимостта от носене на документи на хартия в различните институции - възложители, с което се пести време, средства и се подпомагат здравните власти в борбата с COVID пандемията.