Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) се договориха да бъде изготвен нов списък с общинските обекти, които ще бъдат финансирани с 418 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

В новия списък ще бъдат включени и улици. Досега беше предвидено средства да бъдат отпускани само за ремонт на общинска пътна и ВиК инфраструктура. Предложението е на НСОРБ е дискутирано на среща днес на Шишков и екипа на МРРБ с ръководството на сдружението.

По предложение на НСОРБ освен това финансирането на обектите ще бъде спрямо големината на общините - малки, средни и големи, съобщиха от МРРБ.

Финансират проекти на 234 общини за ВиК, пътища и улици

Финансират проекти на 234 общини за ВиК, пътища и улици

Общата стойност на всички проекти в списъка е над 827 млн. лв.

Общините искат да им бъде предоставена 50% от стойността на одобрените проекти, както и от критериите за отпускане на средствата да отпадне изискването да има избран изпълнител за предвидените дейности. Сред изискванията за одобрение и предоставяне на финансиране за определен обект остава да има валидно разрешение за строеж.

Общините ще внесат до вторник предложение за конкретна методика, която да позволи финализиране на списъка с общински проекти, които ще получат средства от бюджета на министерството.

Крайната сума не се променя.

Държавата готова да се разплати за "Хемус" и Видин-Ботевград

Държавата готова да се разплати за "Хемус" и Видин-Ботевград

С пътищарите се изготвя методика за индексация на цените

Очакваме до десет дни да бъдат одобрени критериите за индексация на цените в строителството, за да се реши проблемът на общините и на строителните фирми. Ако има корекции в методиката, ще бе бъдат съобразени с влезлия в сила Закон за обществените поръчки, каза още служебният регионален министър.

По думите му се очаква другата седмица да бъдат обявени обществените поръчки за зимно почистване. МРРБ ще изиска от новото ръководство на АПИ да разгледа вече пуснатите обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане за следващите три години. "Не съм давал съгласие да бъдат пуснати", подчерта той.

Шишков обясни, че причина за смяната в ръководството на АПИ е, за да има сигурност, че то "работи в една посока заедно с държавата".

Шишков смени шефа на АПИ

Шишков смени шефа на АПИ

Мястото на Тодор Василев заема Иво Иванов