Само 29 от 131 партии са подали отчетите си пред Сметната палата две седмици преди крайния срок, съобщиха от одитния орган.

От Сметната палата напомнят на политическите партии, че до 31 март трябва да представят финансовите си отчети за 2018 г. Заедно с тях трябва да са и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения.

Тъй като крайният срок през тази година се пада в неделя, последната възможност за партиите да предадат отчетите си, е 1 април, понеделник. Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата в раздела "Контрол-партии".

25 партии не са подали годишните си отчети

25 партии не са подали годишните си отчети

Имуществената санкция е от 5000 до 10 000 лева

Две седмици преди крайния срок само 29 партии от всичките 131 регистрирани към момента партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили.

Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Задължението е за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.

По информация на Сметната палата през 2018 г. е прекратена дейността на 19 партии по информация от регистъра на политическите партии в Софийски градски съд (към дата 19 март 2019 г.).

От одитната институция предупреждават, че според Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.

До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2018 г. и списъците на дарителите им. Палата ще публикува и имената на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:

- налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.;

- загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;

- възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.