Порталът на председателството на България на Съвета на ЕС ще струва 70 хил. лева без ДДС, обяви официално МБПСЕС 2018.

Техническото задание за разработването на портала е съобразено с "Правилата за извършване на проверки на предложения за проекти и дейности, удостоверяване на съответствието на технически и функционални задания за провеждане на обществени поръчки за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги и за реда за изпращане на данни от административните органи", казват още от институцията. Изграждането на порталът ще бъде съобразено и с изискванията на Закона за електронно управление и е преминало през одобрение от Държавна агенция "Електронно управление".

Разработването на техническото задание за портала на Председателството е по образец и по изискванията на Генералния секретариат на Съвета на ЕС, обясняват още от министерството.

В обявената цена на обществената поръчка ще влезе разработване на уеб сайт и мобилно приложение към него, предоставяне на хостинг и на стрийминг.

Към момента на www.eu2018bg.bg се намира страницата на МБПСЕС 2018, от 1 декември на същия адрес ще бъде разположен порталът, като единствен официален сайт на Българското председателство. Сайтът на Министерството ще бъде преместен на адрес www.bg-eupresidency.gov.bg.

Информацията, която дадоха от МБПСЕС 2018 за портала е, че страницата на председателството ще е на четири езика - български, английски, френски и немски, и ще бъде съобразена с нуждите на хората с увреждания. В портала ще се публикува официална информация със свободен достъп.

Порталът ще осъществява връзката с акредитационната система, през която ще се регистрират журналистите, желаещи да посетят събитията от календара на председателството.

Планувано е сайтът да дава възможност да се гледат пряко или на запис откритите дебати чрез лайвстрийминг. Мобилното приложение ще допълва ролята на сайта на основен източник на информация за председателството и ще бъде удобен "инструмент" за пълното проследяване на събитията в календара на председателството, казват още от МБПСЕС 2018.

Оферти за разработване на сайта на председателството се събират до 17.30 часа на 24 август.