Правителството определи административните органи, към които ще бъдат създадени национални компетентни органи по мрежова и информационна сигурност.

Министърът на енергетиката е определен за административен орган в сектор "Енергетика", министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията - за секторите "Транспорт", "Цифрова инфраструктура" и "Цифрови услуги", министърът на здравеопазването - за сектор "Здравеопазване", а министърът на регионалното развитие и благоустройството - за сектор "Доставка и снабдяване с питейна вода". По този начин министрите ще определят операторите на съществени услуги в посочените сектори и ще осъществяват контрол върху дейността им, свързана с мрежовата и информационната сигурност.

Със същото решение кабинетът прие и Методика за определяне на операторите на съществени услуги. С нейна помощ административните органи ще извършат оценка на услугите в секторите. Целта е да бъдат ограничени мащабът, честотата и въздействието на киберинцидентите, както и да се повишат надеждността, устойчивостта и ефективността на мрежите и информационните системи на всички субекти в обхвата на Закона за киберсигурност.

Държавна агенция за киберсигурност иска Курумбашев

Държавна агенция за киберсигурност иска Курумбашев

Такава вече има в много други държави