Крайно време е България да има своя агенция за киберсигурност. Това заяви евродепутатът Петър Курумбашев на състоялата се днес конференция "Киберсигурност в електрическата мобилност и цифрова трансформация в енергийната инфраструктура". Той се аргументира с това, че такава вече има в много държави и даде пример с Франция, Сингапур и Германия.

В България обаче тази функция е разпределена между Държавна агенция "Електронно управление", ГДБОП, ДАНС и киберотдела на Министерството на отбраната.

Институциите в България пренебрегват кибер сигурността

Институциите в България пренебрегват кибер сигурността

Дневно по 1 000 IP-адресите са засегнати от злонамерени действия

Според Курумбашев в сферата на киберсигурността има съществени проблеми. Те се дължат на нежеланието за обмен на информация както между държавите членки, така и между отделните институции в страната, а добрата координация е задължителна, обясни той.

Мария Габриел: Създават Европейски център за киберсигурност с бюджет €4 млрд.

Мария Габриел: Създават Европейски център за киберсигурност с бюджет €4 млрд.

Искат ангажираните с киберсигурност да обменят ноу-хау в мрежата

Българският евродепутат настоява за повече правомощия и независимост на Европейската агенция за киберсигурност.

В момента той участва в преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС по Акта за киберсигурност.

БАН и четири университета работят срещу киберпрестъпленията

БАН и четири университета работят срещу киберпрестъпленията

Младен Маринов: Трябват качествени инструменти за гарантиране на мрежовата и информационната сигурност