Председателят на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов е внесъл в Народното събрание своите номинации за двете вакантни места за заместник-председатели.

За заместник-председател, отговарящ за застрахователния надзор, той предлага народните представители да изберат сегашния началник на софийската териториална дирекция на Националната агенция по приходите Илиана Христова. В мотивитре си председателят на КФН посочва, че Христова има 23-годишен опит в НАП, където преминава през всички стъпала на кариерното израстване. Основните й качества не са задълбочените познания в областа на застраховането, а доказаните й умения да работи с хора и да създава и да ръководи успешни екипи в областа на финансовия контрол.

"Смятам, че в актуалната ситуация, в която сме поставени за справяне с последствията от фалита на застрахователна компания "Олимпик", и със заявката, която дадохме за ограничаване и превенция на подобни случаи в бъдеще, опитът и идеите на г-жа Христова са от ключово значение", се казва в писмото на Атанасов по повод тази негова номинация. В този ред на мисли ще е интересно дали по време на изслушването в парламентарната комисия по бюджет и финанси Христова ще представи в разгърнат план поне някои от тези свои идеи.

Избраха Бойко Атанасов да оглави КФН
Обновена

Избраха Бойко Атанасов да оглави КФН

Той бе единствената номинация за поста

Освен това председателят на КФН посочва, че Илиана Христова има опит в ръководенето на администрация от 2300 човека и е в непрекъсната комуникация с клиентите на най-голямата държавна администрация в България. "Смятам, че за да се справим със сериозното предизвикателство и липсата на комуникация по казуса "бонус-малус", на КФН й е необходим твърдо отстояващ позицията си лидер, с ефективни комуникационни умения и опит за стиковане на интересите на много заинтересовани по определен повод лица, чиито интереси са разнопосочни", смята Атанасов.

За заместник-председател, отговарящ за надзора над инвестиционната дейност, председателят на КФН Бойко Атанасов предлага на народните представители да изберат Мария Филипова, която от 2018 г. до сега е председател на Комисията по хазарта. В тази номинация могат да се търсят паралели с хазартната природа на инвестиционната дейност, но едва ли това е водещият агрумент за издигането на тази кандидатура.

Гласуваха без обсъждане оставката на шефа на КФН

Гласуваха без обсъждане оставката на шефа на КФН

Карина Караиванова отива в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

"Г-жа Филипова има впечатляващ над 10-годишен опит в законовата, правната и нормотворческата дейност в областта на финансите и държавната администрация", се казва в мотивационното писмо на Атанасов до Народното събрание.

След депозирането на двете номинации има седемдневен срок, след чието изтичане номинираните ще бъдат изслушани по определен регламент в парламентарната комисия по бюджет и финанси.