Трима зам.-директори на Националната следствена служба (НСлС) бяха назначени от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, съобщиха от ВСС.

Тримата са Магдален Тошев Маринов - прокурор, завеждащ-отдел "Специализиран" във Върховна касационна прокуратура, Юлиана Петкова Кацарова-Чорбаджиева - прокурор във ВКП и Ивелина Христова Христова - следовател в Национална следствена служба.

Борислав Сарафов поема Националното следствие

Борислав Сарафов поема Националното следствие

Моделът е такъв, какъвто го заложи законодателят, заяви Сарафов

Магдален Тошев има общ юридически стаж над 26 години в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите: младши прокурор в Районна прокуратура - Пловдив; прокурор и заместник на районния прокурор в Районна прокуратура - София; прокурор в Софийска градска прокуратура; съдия в Окръжен съд - София; прокурор и заместник-градски прокурор; прокурор във ВКП и завеждащ отдел "Специализиран".

Юлиана Петкова Кацарова-Чорбаджиева има общ юридически стаж над 25 години в органите на съдебната власт. Заемала е следните длъжности: прокурор в Районна прокуратура - София, прокурор в Софийска градска прокуратура, прокурор в Апелативна прокуратура - София, прокурор във ВКП и завеждащ-отдел във ВКП.

Сарафов с амбиция да възстанови имиджа на Националното следствие

Сарафов с амбиция да възстанови имиджа на Националното следствие

Борислав Сарафов встъпи в длъжност

Ивелина Христова Христова има общ юридически стаж над 20 години в органите на съдебната власт. Заемала е последователно следните длъжности: следовател в Столична следствена служба; прокурор в Районна прокуратура - София, следовател в НСлС.

Борислав Сарафов е единственият кандидат за шеф на Следствието

Борислав Сарафов е единственият кандидат за шеф на Следствието

Зам.-главният прокурор бе номиниран от предишния шеф на службата

Досегашните заместници на НСлС - Лъчезар Пенев и Кънчо Митев подадоха оставка и тя бе уважена. Кънчо Митов е възстановен на длъжността "следовател в НСлС", считано от датата на решението, а Лъчезар Стоичков Пенев е освободен и от длъжността "следовател" в НСлС, считано от 31 януари 2018 г., във връзка с депозираната оставка.

Поради навършване на 65-годишна възраст, Прокурорската колегия освободи Антон Стоянов Стоянов от заеманата длъжност "следовател в НСлС" от 22 януари 2018 г.