Остават само три дни за подаването на отчетите за приходите и разходите за предизборната кампания за местните избори, напомня Сметната палата.

Крайният срок за това е 6 декември - 30 работни дни след изборния ден. При провеждане на балотаж срокът за представяне на отчети е 13 декември.

До момента отчети са подали 28 партии, 2 коалиции от партии, 146 инициативни комитети и 134 местни коалиции.

Сметната палата напомня, че отчетът трябва да се изпрати на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка на съответната партия или коалиция. Към отчета трябва да се приложат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата (560 лв. за 2019 г.), както и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата.

Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден, посочват от Сметната палата.

Предвидената глоба, в случай че не бъде представен отчет, е от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата съобщава, че ще публикува подадените отчети и ще извърши одит за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи за предизборната кампания, когато те надхвърлят 1000 лв.