Правителството увеличава акционерното участие на държавата в капитала на "София Тех Парк" в София.

С приетото днес решение се дава съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на "София Тех Парк" АД, чрез парична вноска на обща стойност 20 046 913 лева.

България се превръща в европейски център със суперкомпютри

България се превръща в европейски център със суперкомпютри

България, Чехия, Финландия, Италия, Люксембург, Португалия, Словения и Испания са осемте държави

Средствата от увеличението на капитала ще се използват от "София Тех Парк" за покриване на съответните "общи разходи за собственост", които включват разходи за придобиване и експлоатационни разходи, чрез закупуване на "суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс" (Суперкомпютър), посочват от Министерския съвет.

Средствата в размер на 20 046 913 лв. ще бъдат осигурени по бюджета на Министерството на икономиката за тази година.

Първият суперкомпютър на Балканите заработва у нас до 2020 г.

Първият суперкомпютър на Балканите заработва у нас до 2020 г.

България ще бъде сред първите 3 страни със суперкомпютри