Главният прокурор Сотир Цацаров проведе работна среща с Франс Тимерманс, първият вицепрезидент на Европейската комисия /ЕК/ в Брюксел. 

Основна тема на разговора бяха необходимите действия за изпълнение на препоръките от докладите на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка от януари 2017 г. и ноември 2018 г.

Главният прокурор запозна заместник-председателя на ЕК с резултатите от противодействието на корупцията и организираната престъпност, като го информира за актуални текущи разследвания.

Предмет на разговора бе и работата на специализираните органи на съдебната власт.

Работата на Спецпрокуратурата бе оценена като успешна, особено след разширяване на компетентността й с корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични длъжности.

Подчертан бе постигнатият напредък по реформите в българската съдебна система, като бяха обсъдени и проблемите, които все още са в процес на решаване.

Сотир Цацаров и Франс Тимерманс дискутираха и следващите стъпки и мерки, които следва да се предприемат, както и предвижданите законодателните промени.