Социалното министерство ще засили рестрикциите за лицата, които отказват да работят. Това обясни заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова.

И сега според законодателството щом лицето получава социална помощ, то трябва да полага обществено полезен труд 14 дни, ако няма здравословни или други проблеми.

Ще разработим и допълнителни рестриктивни режими, увери тя. Идеята е лицата да не получават помощи, а доходи от активна дейност.

Министерство на труда и социалната политика си е поставило осем приоритета, постигането на които е разписано в 25 цели. 78 мерки пък са предвидени при изпълнението им.

Като приоритет министърът на труда и социалната политика Бисер Петков открои увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност на труда. Тенденциите са в посока на намаляване на безработица, отчете той.

По думите му равнището на безработицата у нас е спаднало на 6,7% и броят на незаетите през юли е бил 220 884 броя, което се изравнява с най-ниските нива отчетени през юли 2008 г. преди настъпването на икономическата криза.

"Проблемът с безработицата е минимизиран", заяви Петков. По думите му това е основно в резултат на икономическия растеж. Сега основният проблем на пазара на труда е недостигът на квалифицирана работна ръка.

101 административни услуги облекчава МТСП

101 административни услуги облекчава МТСП

Отпада задължението за предоставяне на копие от акта за раждане при предоставяне на семейните помощи за деца

Предвижда се увеличаване на предлагането на работна сила, чрез подготовка, съобразена с потребностите на работодателите, повишаване на конкурентоспособността на работната сила. 220 хиляди са регистрирани като безработни лица, от които 120 хиляди са лица с ниска степен на образование.

Петков отчете, че е необходимо активиране на тези лица и включването им на пазара на труда, В програмата в сектор социална и демографска политика са заложени конкретни количествени параметри. Така в следващите четири години със средства от бюджета се предвижда да бъдат квалифицирани 50 хиляди безработни, а със средства от ОП "Развитие на човешките ресурси" да се обучат 100 хиляди търсещи работа

Министър Петков увери, че основен приоритет и осигуряването на стабилна пенсионна система.
В следващите четири години не се предвижда промени в пенсионната възраст.

На пресконференцията стана ясно, че до този момент 275 жени са се възползвали от правото да получават една втора от майчинството си и да се върнат още в първата година на работа.

Протече обсъждането на концепцията за разработване на нов Закон за социални услуги. На база на тази концепция ще започне и конкретната работа по разписването на текстовете. Ще продължи и процесът на деинституционализация на грижите за деца. В този план е заложено финансиране и изграждане на 149 нови услуги.