43% е индексът на прозрачност в България, като страната ни е почти последна сред всички държави в Европейския съюз. След нас се нареждат само Румъния и Унгария.

Това сочат данните на Асоциация "Прозрачност без граници" (Transparency international) в изследването за Индекса за възприятие на корупцията за 2022 година.

"Ключов проблем у нас е липсата на воля за промяна на правосъдния модел и наказателното правораздаване", каза Калин Славов, изпълнителен директор на българския клон на асоциацията.

Асоциация "Прозрачност без граници": България тъпче на едно място в борбата срещу корупцията

Асоциация "Прозрачност без граници": България тъпче на едно място в борбата срещу корупцията

В глобален контекст България се нарежда на 78-о място по корупция

Страната ни е посочена в доклада като държава, върху която трябва да се насочи специален поглед. Проблемите са фрагментацията на политиката, политическа криза последните няколко години и управление от служебни правителства, без видими действия в стратегията в борбата с корупцията, изтекъл мандат в регулаторните институции (18) - БНБ, Сметна палата, Конституционен съд, Висш съдебен съвет.

Въвеждането на машинното гласуване и разкриване на редица корупционни скандали в медиите - са допринесли за напредък на страната ни в индекса на прозрачност.

Изследването за другите европейски страни сочи, че демократичните страни успяват да запазят мира една в друга и не воюват. 25 са страните с напредък в борбата с корупцията, при 31 държави има регрес. Средният индекс на прозрачност е 66% - с най-висок са Дания, Финландия, Норвегия, Швеция, Нидерландия, Норвегия.

Нова оставка в ЕП заради корупционния скандал

Нова оставка в ЕП заради корупционния скандал

Мария Арена се оттегля