Концепцията за интеграция на циганите на вицепремиера и военен министър Красимир Каракачанов е готова. Намерението си за изготвяне на стратегия той оповести в края на месец януари.

Цялото име - Концепция за промени в политиката за интеграция на циганския (ромския) етнос в Република България и мерките за реализацията им.

ВМРО излизат с програма за справяне с циганизацията

ВМРО излизат с програма за справяне с циганизацията

Воеводите застават твърдо зад МВР акцията в Столипиново

Концепцията включва пакет от мерки за премахване на гетата, справяне с циганската престъпност, обществено полезен труд, контрол над социалните помощи, спиране на детската раждаемост и други механизми за реалната интеграция циганите, както пише в прессъобщението от вицепремиера.

Каракачанов възприел идеята да привлече онази част от циганите, които са се реализирали напълно в обществото и представляват авторитети в своите области. С тях можело да се окаже влияние върху всички цигани. Било време да се сложи край на двойните стандарти и циганската привилегированост. Т. нар. "интеграция на ромите" глътнала стотици милиони, без да даде резултат.

Каракачанов се зарича да сложи край на арогантната беззаконност

Каракачанов се зарича да сложи край на арогантната беззаконност

По повод акцията на полицията в "Столипиново"

Ето и синтезиран вариант на предлаганите от Каракачанов мерки:

Основната част от предложенията са спиране на помощите при: отказ за започване на работа; спиране на децата от училище; демонстриране на скъп начин на живот, несъответстващ на статута "социално слаб". При злоупотреба с парите от "детски", да се въведе отпускането на надбавки в натура. Да се спират помощите и при отказ от образоване, придобиване на трудови навици и квалификация, както и при липсата на видим напредък по социализиране и интеграция.

Каракачанов предлага и "да се премахне професията "социално слаб", като се сложи таван на социалните плащания към 1 лице или домакинство на годишна база.

Циганин нападна с брадва курсанти на НВУ
Обновена

Циганин нападна с брадва курсанти на НВУ

Нападателят е арестуван

Задължителна детска градина за циганчетата на 4 и повече години.

"В спешен порядък държавата трябва да задължи лицата, ненавършили 16 години, да се завърнат в училищата; тези над 18, които нямат поне основно образование, да бъдат задължени да го завършат. При отказ за изпълнение на тези мерки отново да се предвиди спиране на социалните помощи и образователно-трудова повинност", пише в съобщението.

Относно безразборната раждаемост в гетата и това деца да раждат деца - да се приеме пакет от строги мерки: родителите на децата родители, както и самите те, да нямат достъп до социалната система на страната и да бъдат прилагани ефективно санкциите на действащото законодателство. При циганките с над две деца да се премахне статутът "самотна майка". При жени, които са оставили за отглеждане в дом повече от 2 деца, да се предложат безплатни мерки, които да ограничат възможността за последващи нежелани бременности. Това трябва да се предложи като възможност и за жените от цигански произход с над определен брой деца например 3 или повече.

Задължителни ваксинации за всички цигани - и деца, и възрастни. При отказ - отнемане на помощите.

"Използването на спешната медицинска помощ от здравно неосигурените лица трябва да се заплаща, когато сигналите за повикване не отговарят на критерия "спешност", предлага още вицепремиера.

Всички незаконни постройки да се съборят.

Циганите без адресна регистрация да нямат право да обитават територията на съответното населено място.

Заселване на безимотните цигани с ангажимент да закупят предоставените им имоти и да обработват земята.

Съдят доктора, който уби циганина Жоро Плъха при самоотбрана

Съдят доктора, който уби циганина Жоро Плъха при самоотбрана

Крадецът до ранил с нож в крака

"За намаляване на престъпността сред циганите основна стъпка на държавата трябва да е разграждането на клановете и намаляване на влиянието на главатарите в гетата", предлага воеводата лидер. Трябвало и да се затегне контрола на местата за търговия на метали, както и да се обърне сериозно внимание на "ало измамите", джебчийството, просията, проституцията и други.

За осъществяване на тези мерки Каракачанов иска законодателни промени като въвеждане на административни наказания "безвъзмезден труд в полза на обществото" и "задържане под стража" в структурите на МВР за извършени административни нарушения; разширяване на обхвата на неизбежната отбрана; създаването на доброволни отряди по места и други.

Вицепремиерът иска и да изсветли дейността на неправителствените организации - да се въведат задължителни декларации за източниците на финансиране и отчет за изразходваните пари по проекти за интеграция назад в годините.

Дончев: Циганите се ползват като електорален резервоар

Дончев: Циганите се ползват като електорален резервоар

Няма данни колко са интегрирани, защото администрациите нямат право да събират данни по етнически признак