Министър-председателят Стефан Янев проведе среща с посланика на Словения у нас Анжей Франгеш. Във фокуса на разговора бяха двустранните отношения и теми от европейския дневен ред в контекста на приоритетите на започналото на 1 юли т.г. словенско председателство на Съвета на ЕС, съобщават от Министерски съвет.

По отношение на процеса на разширяване на ЕС беше обсъдена темата за европейския хоризонт пред Република Северна Македония (РСМ) и предизвикателствата в това отношение. Стефан Янев препотвърди българската позиция и принципната подкрепа на България за европейската перспектива на РСМ и Албания.

Краткият път на РСМ към ЕС е разговор с България

Краткият път на РСМ към ЕС е разговор с България

Доколко искрени са нашите съседи за изпълняване на ангажиментите си, запита Стоев

Той изведе на преден план необходимостта от по-ефективен диалог и реална воля за разрешаване на противоречията между нашата държава и РСМ. Акцент бе поставен върху изискването да бъдат изпълнени ангажиментите в двустранното споразумение и да се предприемат реални действия по отношение на защитата на човешките права и преустановяване на езика на омразата.

Изразено беше усещането, че европейските ни партньори по-скоро вземат страна, толерирайки РСМ, респективно - обвинявайки България, без реални и аргументирани основания. Българският премиер отбеляза, че в своето качество той се старае да действа като политик, а не като бюрократ и в този смисъл основен приоритет е да бъде представен и защитен в максимална степен националният интерес на България.

Бяха представени и обсъдени целите на председателството в посока устойчивост и възстановяване на Европейския съюз, организацията и провеждането на основни събития в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа, тенденцията пред европейския начин на живот, върховенството на закона и гарантирането на равнопоставеност за всички. Акцент бе поставен върху ЕС като надежден и сигурен съюз, способен да осигури сигурност и стабилност в съседство. В този контекст беше подчертана ключовата роля на трансатлантическото сътрудничество и перспективите пред развитието на страните от Западните Балкани.

Премиерът Янев приветства амбициозния дневен ред на словенското председателство и подчерта значимостта на дефинираните приоритети.

Българският министър-председател открои важността на поставената тема за възстановяване и устойчивост на ЕС, като в тази връзка очерта времевия хоризонт за приключване на работата по нашия национален план, както и механизмите за неговото представяне и привеждане в действие. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от пълноценен дебат в рамките на предстоящото публично обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост, както и на ролята на парламента като ключов фактор за осигуряване на широка подкрепа и легитимност по отношение на неговите параметри.

По отношение на втория основен приоритет на словенското председателство - Конференцията за бъдещето на Европа, премиерът Янев обърна внимание на ключовата роля на дебата в това отношение и предложи конкретни теми, които могат да бъдат включени в него. В тази връзка той призова да мислим повече за това как да върнем политиката в политиката. Стефан Янев подчерта ключовото значение на гражданското общество по отношение на политическия процес и отправи послание, че политиката се нуждае от политици, а не от бюрократи.

Специално внимание в рамките на срещата бе обърнато на ролята и значението на предстоящите парламентарни избори у нас, както и на перспективите за развитие на вътрешнополитическата ситуация впоследствие. Премиерът Стефан Янев посочи, че се полагат всички усилия, така че да бъде гарантирана честността и автентичността на вота и възможността българските избиратели да гласуват свободно в съответствие със своите предпочитания.

В края на разговора Янев пожела успех на словенското председателство.