България е напълно решена да изпълни своите ангажименти към Парижкото споразумение. Това заяви служебният премиер Стефан Янев в Глазгоу по време на глобалната климатична конференция, съобщиха от Министерския съвет.

Той подчерта, че заедно с държавите членки на ЕС страната ни работи за постигане на климатична неутралност до 2050 г., както и за още по-амбициозната цел за 55% намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г., което е заложено в законодателството на ЕС.

На срещата за климата в Глазгоу се договориха за намаляване на метана и обезлесяването

На срещата за климата в Глазгоу се договориха за намаляване на метана и обезлесяването

През 2020 г. светът е загубил 258 000 кв. км гора

"Само работеща и жизнеспособна икономика може да бъде трансформирана в контекста на приоритетите на зеления преход. В този процес трябва да се вземат предвид националните особености, така че подходът да бъде справедлив и пропорционален", каза Янев пред държавните и правителствените ръководители във втория ден на Световната среща на лидерите в рамките на 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP 26) в Глазгоу.

Той изтъкна, че страната ни е разработила изцяло нов набор от мерки в Плана за възстановяване и устойчивост на България.

"Той ще стане нова пътна карта за декарбонизация на българската индустрия и за постигане на икономически растеж в рамките на устойчива и съхранена околна среда, което включва поетапното прекратяване на използването на въглища до 2038-2040 г.", каза Янев.

Байдън заспа на конференцията за климата в Глазгоу

Байдън заспа на конференцията за климата в Глазгоу

Американският президент е на преклонните 78 години

Усилията на страната ни са съсредоточени върху три главни цели: по-нататъшно ускорено развитие на възобновяемите енергийни източници и водород; увеличаване на енергийната ефективност на икономиката и устойчива мобилност.

Премиерът Стефан Янев акцентира, че България подкрепя обединените усилия на правителствата, частния сектор, академичните среди и други заинтересовани страни в общата цел за борба срещу изменението на климата.

"Копаем собствените си гробове": шефът на ООН настоя срещата в Глазгоу да действа за климата

"Копаем собствените си гробове": шефът на ООН настоя срещата в Глазгоу да действа за климата

"Време е да кажем стига"

Той призова за достигане до нов консенсус между всички държави по необходимите действия и цели, отнасящи се до климата, за постигане на климатична неутралност в планетарен мащаб до средата на този век.

"По-честите екстремни метеорологични явления, на които сме свидетели, са ясен знак, че глобалното затопляне се ускорява и вече засяга много аспекти на нашия живот, икономики и екосистеми. Присъствието ни тук днес означава, че осъзнаваме колко важно е да работим заедно и че са нужни по-надеждни действия от всички държави и от всеки един от нас, за да ограничим повишаването на температурата", подчерта българският премиер. 

Ердоган пропуска срещата за климата в Глазгоу заради спор за сигурността с Великобритания

Ердоган пропуска срещата за климата в Глазгоу заради спор за сигурността с Великобритания

Великобритания не е успяла да изпълни исканията на Анкара за мерки за сигурност