Омбудсманът Мая Манолова поиска да има "таван" на лихвите при просрочване на дългове. Това тя настоя в писмо до парламента, съобщиха от администрацията на омбудсмана.

Омбудсманът Мая Манолова призова с писма председателя на парламента г-жа Цецка Цачева, председателите и съпредседателите на всички парламентарни групи в 43-тото Народно събрание да подкрепят и приемат промените в Закона за задълженията и договорите.

С него се слага "таван" на наказателните лихви при просрочие. Сега размерът е основният лихвен процент плюс 10 пункта, който ще стане по-справедлив като се намали на основния лихвен процент плюс 4 пункта.

Манолова иска от СОС да озапти "Топлофикация"

Манолова иска от СОС да озапти "Топлофикация"

Заплатите на юрисконсултите са включени в цената на парното за столичани

Повод за това са стотиците жалби, постъпили в институцията на омбудсмана от бедни, възрастни, безработни и социално уязвими групи граждани. В тях хората алармират за непосилния висок размер на лихвите, които дължат при просрочване на парично задължение към доставчици на обществени услуги, банки, фирми за бързи кредити и др., нарастващи в пъти, особено при дълъг съдебен спор.

"Гражданите очакват от омбудсмана като застъпник за техните права да съдейства държавата да преустанови всички нелоялни и порочни практики, които позволяват задълженията им да се увеличават многократно поради натрупаните допълнителни суми над задължението, сред които и лихвите при просрочие", пише Манолова в писмото си.

Омбудсманът Манолова иска финансова ревизия на „Топлофикация”-София

Омбудсманът Манолова иска финансова ревизия на „Топлофикация”-София

Настоява и да отпадне таксата „сградна инсталация"

Омбудсманът пише, че намаляването на непосилния лихвен процент, ще позволи на гражданите да изпълнят основното си задължение и ще им остават средства, за да посрещат жизнените си потребности.