"За мен е пределно ясно, че няма как да се справим с проблема за миграцията, ако нямаме истински европейски решения", коментира зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс пред представителите на националните парламенти на страните от ЕС, съобщава БНР.

"За мен е ясно, че сигурността е въпрос, който може да бъде решен само на европейско ниво, независимо дали говорим за външна или вътрешна сигурност", допълни той.

"Ако не направим всичко това на европейско ниво, тогава ние ще се провалим, тъй като поотделно държавите членки просто нямат възможност да се справят с тези проблеми, с оглед на техния мащаб. Уверен съм, че Австрийското и Румънското председателство ще работят с нас, за да подобрим ролята на нашите институции в бъдеще", обясни Тимерманс.

Мигрантският натиск и разпределянето на задължения показват криза на идентичността

Мигрантският натиск и разпределянето на задължения показват криза на идентичността

Според Дончев, кохезионната политика е единственият инструмент, който инвестира в Европа като съюз

Зам.-председателят на ЕК коментира, че е нужно да се подобри функционирането на вътрешния пазар, да се инвестира в четвъртата индустриална революция и възможностите, които тя предлага, за да се защитят гражданите от рисковете и предизвикателствата на глобализацията.

Търсят се конкретни практически решения, за да е сигурно, че гражданите ще видят отразени всички опасения и идеи, без разногласие между националните парламенти и европейските институции, допълни Тимерманс.

Той счита, че работната група с представители на националните парламенти, създадена в началото на Българското председателство по време на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз - КОСАК, работи активно по общите европейски политики.

Докладът на работната група се очаква до 15 юли, а септември трябва да бъде представен и от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер.