Правителството прие решение, с което освобождава Илия Гюдженов като председател на Държавната агенция за българите в чужбина. За председател на Агенцията е определен Тодор Ванчев, съобщи Министерски съвет.

Тодор Ванчев в периода от 2010 до 2016 г. е бил експерт в ДАБЧ, като същевременно е и член на Съвета по гражданство към Министерството на правосъдието. От 2016 г. до момента е главен експерт в Дирекция "Висше образование" на Министерството на образованието и науката. Притежава образователноквалификационна степен "магистър" по специалностите "История" и ,,Етнология и културна антропология" от СУ "Св. Климент Охридски".

Припомняме, в началото на декември 2020 г. бе Избран Гюдженов за председател на ДАБЧ.

С друго правителствено решение вицепремиерът Бойко Рашков е определен за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към МС.