Енергийната система на страната има достатъчно резерви и няма да се получи дефицит на тока.

Това е казал министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров по време на първото си посещение в АЕЦ „Козлодуй".

Министърът разгледа командните и машинните зали на 2, 3 и 6 енергоблок, както и машинната зала на спрения аварийно 5 блок.

По 1 200 000 лв. са пропуснатите ползи заради престоя на 5 блок, който бе спрян преди 4-ри дни поради късо съединение в електрическата му част.
Ремонтът на енергоблока ще приключи в събота.

За да компенсира част от производството на спрения 5-ти блок ТЕЦ Варна включи в енергийната система на страната допълнително три блока от по 210 MВт .

Обобщавайки впечатленията си, министър Димитров заяви, че е респектиран и зарадван от видяното и че такова високо ниво на менажиране среща за първи в България.

На среща с ръководството на централата разговорите изпълнителният директор Иван Генов представи актуалното техническо и финасово-икономическо състояние на АЕЦ „Козлодуй".

Министерството на икономиката и енергетиката ще предложи разноските на АЕЦ „Козлодуй" за отработеното ядрено гориво от малките блокове на централата, които за тази година са 28 милиона лева, да бъдат поети от фонда за извеждането им от експлоатация, посочи още Димитров.
До този момент тези средства не се признаваха за разходи и се поемаха от АЕЦ.

Министър Петър Димитров даде уверения, че няма да има промени в ръководния екип на централата.

Димитров бе придружен от заместника си Йордан Димов, който е и председател на Съвета на директорите на атомната централа.