Главният прокурор Сотир Цацаров шокиран от начина, по който се получава така нареченото инвестиционно гражданство.

Инвеститорите, които са получили българско гражданство срещу инвестиции се оказва, че не са поддържали тези инвестиции в изискуемия двугодишен срок. Обвинител номер едно представи интересни данни пред комисията за търговия с българско гражданство.

За седем случая Цацаров предлага на Министерство на правосъдието да поиска от президента да отнеме придобитото българско гражданство. Двама от мнимите инвеститори са руснаци. Трима са египтяни, един от Пакистан, един от Йордания.

Отнемат българското гражданство на египтянин и израелец

Отнемат българското гражданство на египтянин и израелец

Не поддържали инвестициите в изисквания 2-годишен срок

Те не са спазили изискването за поддържане на инвестицията. Закупували държавни ценни книжа. Един ги е съхранявал шест месеца, след това те са му изплатени и са съхранявани в банка. Това обаче не е инвестиция по смисъла на закона, както поясни Сотир Цацаров. Останалите са се разпоредили с придобитите държавни ценни книжа още преди указът за българско гражданство да им бъде даден. Единият египтянин е продал "инвестицията" преди да получи българско гражданство.

Няма надежден механизъм за контрол, обясни главният прокурор. Няма механизъм за контрол, който да установи дали инвестицията, която е декларирана в документите за кандидатстване за гражданство, се поддържа в рамките на две години, както е по закон.

Еврокомисия следи как се дава гражданство срещу инвестиции

Еврокомисия следи как се дава гражданство срещу инвестиции

Държавите от ЕС не обменят информация за исканията за гражданство и за пребиваване

"Крещящо нахалство е проявявано с така нареченото инвестиционно гражданство", по думите на Цацаров. Да се прецизират хипотезите, при които се придобива гражданство срещу инвестиция, иска той от депутатите. Две адвокатски кантори обслужвали клиентите за българско гражданство срещу вложения. Иначе обвинител номер едно е краен- да не се дава инвестиционно гражданство. Да се отваря така широко вратата, дошъл отнякъде и след това да тръгне с един български паспорт, който е и паспорт на гражданин на ЕС, това е нещо, което трябва бързо да бъде спряно, отсече Сотир Цацаров.

Иначе той поясни, че има два случая на придобиване на инвестиционно гражданство през фалшиви документи. Двама чужденци са подали фалшиви данни за придобиване на българско гражданство. Единият е руснак. И двамата подали фалшиви предложения от министъра на транспорта, който уж ги легитимира като крупни инвеститори. В момента тече разследване. В останалите седем случая, за които иска отнемане на гражданството няма закононарушение, просто защото законът позволява подобни схеми.